29. jūnijā Preiļu parka estrādē Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „BALTAIS PUTNS” noslēguma FESTIVĀLS

29.06.2013.

29. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu parka estrādē Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „BALTAIS PUTNS” noslēguma FESTIVĀLS.

Ieeja brīva

29. jūnijā Preiļu parka estrādē notiks Latgales un Augšzemes Dziesmu un deju festivāls „Baltais putns”. Pasākums ieplānots Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta „Baltais putns” ietvaros, lai prezentētu Utenas un Preiļu novada pašdarbības kolektīvu kopīgi izveidoto programmu. Festivālā piedalīsies ap 1000 dalībniekiem, savus izstrādājumus un produktus festivāla laikā prezentēs arī Utenas un Latgales amatnieki.

Projekta vadītāja Sanita Meļko pavēstīja, ka notikušas radošās nometnes folkloras kopām, deju kolektīviem, koriem un pūtēju orķestriem. Radošo nometņu laikā Utenas pašdarbības kolektīvi mācījās latgaliešu dejas un dziesmas, savukārt Preiļu novada pašdarbības kolektīvi apguva lietuviešu tradicionālās dejas un dziesmas.

2012. gadā tika organizēti vairāki folkloras kopu, dejotāju, pūtēju orķestru un koru festivāli gan Preiļos, gan Utenā. Projekta ietvaros tika rīkots Lielais pavasara amatnieku tirgus Preiļos, kurā amatnieki no Latgales un Utenas un prezentēja savus izstrādājumus. Informācija par amatniekiem tiks iestrādāta bukletā, bet vēl viens buklets tiks izveidots par visiem projektā iesaistītajiem pašdarbības kolektīviem no Preiļu novada un Utenas. Projekta ietvaros ir iegādāti tautas tērpi Preiļu novada deju kolektīviem, mūzikas instrumenti Preiļu pūtēju orķestrim, kā arī notiek soliņu rekonstrukcija Preiļu parka estrādē. Ir izstrādāta projekta emblēma, kura tiks izmantota Latgales un Augšzemes dziesmu un deju festivāla „Baltais putns” atpazīstamības nodrošināšanai.

Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekts Nr. LLIV-281 „Baltais putns” (“The White Bird”) iesākās 2012. gada 1. martā. Šobrīd visas aktivitātes tuvojas noslēgumam, lai 31. augustā, kad jānoslēdzas projektam, varētu pavēstīt, ka projekta mērķis ir sasniegts un savu ceļu ir sācis jauns pārrobežu sadarbības pasākums – Latgales un Augšzemes dziesmu un deju festivāls.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.