Turpinās Lietuvas pārrobežu programmas projekta „Baltais putns” realizācija

03.06.2013.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekts Nr. LLIV-281 „Ilgtspējīga sadarbība „Baltais putns” starp Augšzemi un Latgali”

(“The White Bird”) 

Turpinās Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr. LLIV-281 „Baltais putns” realizācija. 2012.gada 25.novembrī notika Koru svētki Utenā,  kurā piedalījās 250 koru dalībnieki no Augšzemes un Latgales – skolotāju koris “Latgale”, Līvānu sieviešu koris /vadītājs Edgars Znutiņš/, Utenas CC – sieviešu koris (vadītājs Gediminas Gricius), vīru koris „Aukštaičiai“ (vadītāja Milda Kuliešienė), disidentu un politiski represēto koris „Ainiai“ (vadītājs Adolfas Driukas). Tika organizētas vairākas darba grupas gan Utenā /LT/, gan Preiļos /LV/, kuru laikā tika apspriestas un saskaņotas turpmākās projekta aktivitātes un izvērtēti jau esošie projekta rezultāti. Preiļos uzsākta Preiļu parka estrādes soliņu rekonstrukcija. Projektā vēl paredzētas šādas aktivitātes:

  • Noslēguma ceremonija – Lielais Latvijas – Lietuvas Dziesmu un Deju festivāls „Baltais putns” Preiļos (2013. gada 29.jūnijs) – piedalās visi Preiļu novada pašdarbības kolektīvi, citi Latgales pašdarbības kolektīvi, kā arī pašdarbības kolektīvi no Utenas. Dalībnieku skaits – 1000. 
  • Projekta noslēgumā tiks izdots informatīvs materiāls ar visiem pašdarbības kolektīviem no Utenas un Preiļu novada un Utenas un Preiļu novada amatniekiem, kā arī reprezentatīvs foto albūms. Kā arī tiks izstrādāta emblēma “Baltais putns”. 

Projekta vadītāja
Sanita Meļko

 

Pēdējās izmaiņas: 03.06.2013.