Preiļos notiks Pirmais Latvijas Lauku kopienu parlaments

06.06.2013.

No 6. līdz 8. jūnijam Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados 1. Latvijas Lauku kopienu parlamenta ietvaros pulcēsies vairāk kā 160 lauku teritoriju aktīvie iedzīvotāji no visiem Latvijas reģioniem, Latvijas un citu Eiropas valstu lauku attīstības speciālisti, pašvaldības pārstāvji, deputāti un citi, kam rūp Latvijas lauku nākotne. Lauku parlaments Latvijā tiks sasaukts pirmo reizi, un tā galvenais mērķis ir radīt veiksmīgus risinājumus un jaunas iespējas lauku attīstībai, iniciējot dažādu pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā.

Lauku kopienu parlamenta darba kārtība (PDF) 

Lauku kopienu parlamenta ideja balstīta līdzdalīgā demokrātijā un lauku kopienu kapacitātes paaugstināšanā, ieviešot Latvijā praksi lauku attīstības veicināšanai, kas jau daudzus gadus tiek izmantota citās Eiropas valstīs, to skaitā Igaunijā un Zviedrijā. Lauku kopienu parlamenta darbības princips balstās uz līdzvērtīgu dialogu un diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem.

Lauku parlamenta ietvaros tiks rīkotas pieredzes stāstu prezentācijas, labās prakses apmaiņa un priekšlikumu izstrāde, lai rosinātu rīcības, kas nepieciešamas Latvijas lauku dzīvotspēju veicināšanai. Jau 6. jūnijā rītā Preiļu rajona partnerības pārstāvji dosies uz Rīgu, lai simboliski savestu kopā Latvijas reģionus dalībai Lauku kopienu parlamentā, mājupceļā uz Preiļiem iepazīstot arī Nītaures, Vecpiebalgas un Jaunsilavas kopienu iniciatīvas.

7. jūnijā plkst. 10:00 interesenti mīļi aicināti uz Pirmā Latvijas Lauku kopienu parlamenta atklāšanas ceremoniju Preiļu kultūras centrā, kur uzklausīsim visu reģionu pārstāvju un politikas veidotāju viedokļus par to, kāpēc Latvijas laukiem būt un, veidojot Latvijas karti, Latvijas reģioni vienosies kopīgam darbam parlamenta laikā. Otrajā dienas cēlienā visi dalībnieki strādās jauktās grupās paralēli 5 novados (Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu), lai rosinātu rīcības, kas nepieciešamas Latvijas lauku kopienu ilgtspējas veicināšanai.

8. jūnijā no plkst. 8:00 līdz 13:00 Preiļos, laukumā pie kultūras centra (Raiņa bulvārī 19), dalībnieki iesaistīsies mājražotāju tirdziņā, daloties ar savām idejām un labo pieredzi, lai katram dalībniekam un vietējam iedzīvotājam būtu iespēja iepazīties, mācīt un mācīties no citu Latvijas reģionu veiksmīgajiem darbiem, labās prakses un iemaņām. Pusdienlaikā tiks prezentēti jaukto darba grupu rezultāti, kas tiks iekļauti arī Parlamenta rezolūcijā jeb rīcības plānā nākamajiem 2 gadiem, kas kopienām sadarbībā ar pašvaldību un valsti būtu jāīsteno līdz nākamajam Lauku kopienu parlamentam. Parlamenta 3 dienu programmas noslēgumā dalībnieki un viesi tiks aicināti doties ekskursijā, lai iepazītos ar Preiļu rajona partnerības teritorijā esošajām kopienu veidojošajām organizācijām un to līdzšinējo darbību kopienas attīstības veicināšanā.

Vairāk par 1. Lauku kopienu parlamentu un ar to saistītajām aktivitātēm: laukuforums.lv., kā arī sociālajos tīklos www.facebook.com/laukuforums, twitter.com/LaukuForums un www.draugiem.lv/llf/.

 

Anita Seļicka,
Latvijas Lauku forums,
t. 28855427

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.