Jauni tērpi senioru deju grupai „Brūklenītes”

29.05.2013.

Biedrība „Mūsmājas” realizē Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē” “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” projektu „Skatuves tērpu iegāde senioru dāmu deju grupai „Brūklenītes”” Nr.12-03-LL12-L413203-000005 ar mērķi pilnveidot senioru deju grupas „Brūklenītes” vizuālo tēlu un materiāltehnisko bāzi. Projekta ietvaros tiks iegādāti skatuves tērpi un kurpes dejotājām. Projekts tiek realizēts no 2012. gada 17. jūlija līdz 2013. gada 10. augustam.

Projekta kopējās izmaksas ir 3734,01 Ls, 100% publiskais finansējums.

Redzot mūsu optimismu un prieku par gaidāmajiem jaunajiem skatuves tērpiem, mūsu kolektīvam pievienojās divi kungi un viena dāma. Pateicoties šuvējas Skaidrītes darba spējām, ar jaunajiem tērpiem varējām lepoties jau 26. maijā XII Latgales Senioru Dziesmu un Deju festivālā Kārsavas novadā.

Deju grupa ”Brūklenītes” ir piedalījusies visos Latgales Senioru Dziesmu un Deju festivālos. Pateicoties vadītājas Valentīnas Brices ieguldītajam darbam, mūs novērtē un esam atpazīstamas Latgalē. Arī šajos svētkos saņēmām komplimentus par skaistajiem tērpiem un eleganto dejas stilu. Tas liek mums arvien vairāk censties, noslīpēt un apgūt jaunas dejas, lai priecētu Preiļu novada, Latgales, kā arī visas Latvijas skatītājus. Tagad nopietni gatavosimies nākošajam XIII Latgales Senioru Dziesmu un Deju festivālam, kas notiks 2014. gadā Daugavpilī.

Dejotāja Elma Aksjonova

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.