Pašvaldība ar vairākiem projektiem piedalīsies LEADER projektu konkursā

23.05.2013.

23.maijā Preiļu novada domes deputāti skatīja jautājumu par dalību LEADER projektu konkursā. Lai domes iestādes projektu konkursā nekonkurētu savā starpā, izvērtējot nepieciešamību pēc tiem, tika izvēlēti prioritārie projekti, kurus pašvaldība iesniegs biedrības „Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā atklātajā devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Preiļu novada dome piedalīsies projektu konkursā ar šādiem projektiem: Ielu vingrotāju /parkūristu/ aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Preiļu 2.vidusskolas teritorijā; Aizkalnes TN rekonstrukcija, lai nodrošinātu Aizkalnes pagasta iedzīvotāju

vienlīdzīgu iespēju savu spēju attīstībai; Tautas tērpu iegāde Saunas pagasta folkloras kopai „Naktineica”; Informatīvo plākšņu izgatavošana un uzstādīšana pie kultūrvēsturiskajiem objektiem Preiļu novadā.

Projektus ir plānots iesniegt līdz 14.jūnijam.Vispirms projekti tiks izvērtēti biedrībā „Preiļu rajona partnerība”. Atbalstītie projekti tiks nodoti izvērtēšanā Lauku atbalsta dienestā, kas pieņems galīgo lēmumu par finansējuma piešķiršanu. 

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

 

Pēdējās izmaiņas: 23.05.2013.