SIA „Preiļu saimnieks” izsludina iepirkumu „Siltumtrašu rekonstrukcija no katlu mājas Pils ielā 14a līdz iegriezumam esošajos siltumtīklos Mehanizatoru ielā”

29.05.2013.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

2. Iepirkuma procedūras nosaukums: „Siltumtrašu rekonstrukcija no katlu mājas Pils ielā 14a līdz iegriezumam esošajos siltumtīklos Mehanizatoru ielā”

3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Siltumtrases rekonstrukcija no katlu mājas Pils ielā 14a līdz Mehanizatoru ielai 8a un līdz Mehanizatoru ielai 10a, Preiļos, Preiļu novadā atbilstoši tehniskai specifikācijai (1. pielikums).

4. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PS 2013/1-KF

5. Atklāta konkursa Kandidātu atlases nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā internetā www.preili.lv. (sadaļā SIA „Preiļu saimnieks”„Iepirkumi”).

Kandidātu atlases nolikums (PDF) 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 19. jūnijam plkst. 10:00 Preiļos, Liepu ielā 2, LV–5301, SIA „Preiļu saimnieks”, kabinetā Nr. 1, pie sekretāres, iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

7. Piedāvājumus jāiesniedz: SIA „Preiļu saimnieks” administrācijas ēkas 2.stāva 1.kabinetā – Liepu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, tālruņa Nr.: 65381152, faksa Nr.:  65381152, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi vai nosūtot pa pastu.

8. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
8.1. vispārējos iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tel. 65381135, mob.tel. 29420589, fakss 65381152, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv;
8.2. tehniskos jautājumos:  SIA „Preiļu saimnieks” SA ŪK nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs tel. 65381152, mob.tel. 29479447, fakss 65381152.

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.