Izdevīgākais brīdis, lai ierīkotu pieslēgumus pilsētas ūdens un kanalizācijas komunikācijām

28.05.2013.

2013. gada 28. maijā

Kamēr turpinās ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” aktivitātes, ierīkot pieslēgumu pilsētas ūdens un kanalizācijas komunikācijām var pēc vienkāršotas procedūras. Rakšanas un pievadu izbūves darbus atļauts veikt saimnieciskā kārtā, un nav jāizstrādā detalizēts tehniskais projekts – pietiek vien ar SIA „Preiļu saimnieks” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un shēmām. Veicot izbūves darbus, iedzīvotājiem ir vienreizēja iespēja izmantot SIA „Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas speciālistu bezmaksas konsultācijas par pieslēgumu ierīkošanu līdz konkrētai mājsaimniecībai.

Tajās ielās, kur izbūvēti jaunie cauruļvadi, daudzas mājsaimniecības joprojām dzeramo ūdeni ņem no privātajām akām un izmanto sen izbūvētās kanalizācijas nosēdbedres vai pat sausās tualetes. Tas visbiežāk neatbilst sanitārām normām, par mūsdienu sadzīves prasībām nemaz nerunājot. Tādēļ visām mājsaimniecībām būtu ieteicams ierīkot pieslēgumus jaunuzbūvētajiem tīkliem, un izmantot daudzās priekšrocības, ko sniedz centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma.

Māju pagalmos esošās grodu akas visbiežāk ir nepietiekami dziļas un ūdens tajās ir piesārņots. Privāto aku ūdens kvalitāti negatīvi ietekmē netālu ierīkotas izsmeļamās kanalizācijas bedres, kas ne vienmēr izbūvētas atbilstoši normām – nav hermētiski noslēgtas, pārplūst vai vienkārši atrodas pārāk tuvu dzeramā ūdens akai. Nekvalitatīvs dzeramais ūdens ir kaitīgs veselībai, jo satur baktērijas, kas izraisa dažādas saslimšanas. Tāpēc lai no nepatīkamiem brīžiem pasargātu sevi un arī savu ģimeni, prātīgākais ir pieslēgties pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Centralizētās kanalizācijas sistēmas izmantošana ir lētāka nekā maksa par asenizācijas pakalpojumiem.

1) Fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas pieslēgt savus objektus (ēkas) pilsētas maģistrālajam ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem, pirms pieslēguma būvdarbu uzsākšanas pakalpojumu sniedzējam SIA „Preiļu saimnieks”, Liepu ielā 2, jāiesniedz pieteikums, lai saņemtu tehniskos noteikumus.

 2) Lai pakalpojumu varētu sākt lietot, pēc ūdensvada pievada un kanalizācijas izvada izbūves un ūdens patēriņa skaitītāju ierīkošanas SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā obligāti jānoslēdz līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.

Patvaļīga pievienošanās ūdens un kanalizācijas centralizētajiem inženiertīkliem ir administratīvi sodāma darbība. Paralēli projekta realizācijai SIA „Preiļu saimnieks” veic gan jaunizbūvēto, gan jau esošo pieslēgumu apsekošanu un revīziju.

Lai saņemtu vairāk informācijas un atbildes uz visiem Jūsu jautājumiem, aicinām griezties SIA „Preiļu saimnieks” birojā Liepu ielā 2, tel. 65381152. Ja būvniecības laikā nepieciešamas konsultācijas par darbu izpildes gaitu vai citiem saistītiem jautājumiem, sazinieties ar SIA „Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītāju Aleksandru Lapuhu pa tel. 26597005.

 

Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Objekta „Būvdarbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai un rekonstrukcijai Preiļos” ielu saraksts kanalizācijas (K1) pieslēgšanai privātīpašumiem

Gatavas pieslēgšanai:

 • Brīvības iela (no Krāslavas līdz Rīgas ielai);
 • Kurzemes iela;
 • Nākotnes iela;
 • Ludzas iela;
 • Atpūtas iela;
 • Latgales iela;
 • Līvānu iela;
 • Skolas iela;
 • Varakļānu iela;
 • Jelgavas iela;
 • Sporta iela;
 • Dārza iela;
 • Aglonas iela;
 • A. Paulāna iela. 

Varēs pieslēgties no 2013. gada 1. augusta:

 • Zaļā iela;
 • Pļaviņu iela;
 • Bauskas iela;
 • Vidzemes iela;
 • Bērzu iela;
 • Kalna iela;
 • Ziedu iela.

Varēs pieslēgties no 2013. gada 1. oktobra:

 • Saltupes iela;
 • A. Upīša iela;
 • Rīgas iela.
Pēdējās izmaiņas: 28.05.2013.