Pašvaldības policija informē: Kravas automobiļu vadītāju ievērībai

28.05.2013.

Īstenojot projektu „Lietus ūdeņu kanalizācijas un ielu segumu rekonstrukcija Preiļu pilsētā”, ir ierobežota vai pilnīgi slēgta satiksme vairākās ielās vai ielu posmos. Satiksmes ierobežojumi ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir saskaņoti ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Preiļu nodaļu. Šāda situācija rada zināmas neērtības gan ceļu satiksmes dalībniekiem, gan pilsētas viesiem un tūristiem. Tomēr šīm neērtībām ir pārejošs raksturs un projektam noslēdzoties, mūsu pilsēta kļūs vēl skaistāka un pievilcīgāka, uzlabosies arī satiksmes un vispārējā drošība. Tāpēc Preiļu novada Pašvaldības policija aicina visus satiksmes dalībniekus, pilsētas iedzīvotājus, viesus un tūristus būt iecietīgiem un ar sapratni attiekties pret sagādātajām neērtībām, kuras saistītas ar satiksmes ierobežojumiem Preiļu pilsētā! 

Vienlaicīgi Preiļu novada Pašvaldības policija atgādina, ka, neskatoties uz satiksmes ierobežojumiem, visiem satiksmes dalībniekiem ir jāievēro 29.04.2004. MK noteikumu „Ceļu satiksmes noteikumi” prasības.  Diemžēl mūsu pilsētas iedzīvotāju vidū ir arī tādi, kuri uzskata, ka viņiem viss ir atļauts, ka Ceļu satiksmes noteikumi nav jāievēro, ka tos var interpretēt kā katrs pats vēlas, ka tos var rupji pārkāpt, tādā veidā savas tiesības rīkoties vērtējot kā pārākas par citu satiksmes dalībnieku un līdzcilvēku tiesībām.

Augstāk minētais attiecas tieši uz tiem, ar „īpašām tiesībām apveltītiem” Preiļu pilsētas iedzīvotājiem, kuru darba vieta ir ārpus pilsētas – tālbraucēji šoferi, kas vada vairākus desmitus tonnu smagos kravas automobiļus. Proti, šie tālbraucēji šoferi, atgriežoties no reisa, rupji pārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības un, ignorējot 306. aizlieguma ceļa zīmes „Kravas automobiļiem braukt aizliegts” nosacījumus, iebrauc augstāk minētās ceļa zīmes darbības zonā, ar mērķi novietot stāvēšanai smagos kravas automobiļus maksimāli tuvu dzīvesvietai (naktsmītnei). Šī zīme aizliedz braukt kravas automobiļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 (!!!) tonnām, ja zīmē pilna masa nav norādīta, vai kuru pilna masa ir lielāka par zīmē norādīto, kā arī traktortehnikai!

Šeit der atzīmēt, ka Preiļu pilsētā ceļu satiksme ir organizētā tā, ka pilsētā smagajiem kravas automobiļiem praktiski nav iespējams iebraukt (izņemot Ceļu satiksmes noteikumos paredzētos gadījumus), nepārkāpjot 306. aizlieguma ceļa zīmes „Kravas automobiļiem braukt aizliegts” prasības. Šāda satiksmes organizācija ir domāta citu satiksmes dalībnieku un pilsētas iedzīvotāju drošībai, drošai videi pilsētā, kā arī pilsētas ielu un ceļu braucamo daļu seguma saglabāšanai.

  Laika posmā no 10.05.2013. līdz 12.05.2013., ar mērķi konstatēt augstāk minētos pārkāpumus, Pašvaldības policijas amatpersonas apsekoja pilsētas ielas un apsekošanas laikā tika konstatēts, ka smagie kravas automobiļi bija novietoti šādās Preiļu pilsētas ielās:

1. Jelgavas ielā 11, pie SIA „Resurss Plus” būvmateriālu veikala;

2. Talsu ielā, pretī mājai Nr.8A  (kravas automobilis);

3. Tirdzniecības ielā, pretī mājai Nr.4 (divi kravas automobiļi ar puspiekabēm!!!);

4. Viļānu ielā, pretī mājai Nr.6 (kravas automobilis);

5. 14.05.2013. arī Aglonas ielā, pretī mājai 29 (kravas automobilis).

Šajā sakarā Preiļu novada Pašvaldības policija aicina un lūdz visus smago kravas automobiļu tālbraucējus šoferus ievērot Ceļu satiksmes noteikumu prasības un kravas automobiļu novietošanai stāvēšanai izvēlēties tam piemērotas vietas (laukumus) Preiļu pilsētas teritorijā vai ārpus tās, neradot neērtības citiem satiksmes dalībniekiem un iedzīvotājiem un nepārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības!

Pretējā gadījumā, ja arī turpmāk smago kravas automobiļu šoferi (tālbraucēji) pārkāps Ceļu satiksmes noteikumu prasības un tiks konstatēti šie pārkāpumi, Valsts policijas un Preiļu novada Pašvaldības amatpersonas izmantos savas pilnvaras, noskaidros Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus un sauks tos pie administratīvās atbildības! 

Cienīsim citus un paši sevi, ar savu pozitīvo attieksmi pret līdzcilvēkiem, pilsētas ainavu un visu mums apkārt, radīsim sakārtotu, kārtīgu un drošu vidi paši sev un apkārtējiem! 

Jānis Trubačs,
Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks

 

Pēdējās izmaiņas: 28.05.2013.