Informācija par Preiļu novada Pašvaldības policijas darba rezultātiem aprīļa mēnesī

27.05.2013.

Pavisam konstatēti 65 administratīvie pārkāpumi un sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem:

 • Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskā vietās reibuma stāvoklī – 26;
 • Dzīvošana bez personu apliecinoša dokumenta vai bez deklarētās dzīvesvietas – 3;
 • Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē – 11 (no tiem protokoli-paziņojumi – 6);
 • Bērnu aprūpes pienākumu nepildīšana – 2;
 • Patvarība – 2;
 • Vides piesārņošana un piegružošana – 1;
 • Zemes lietojuma vai īpašuma robežzīmju iznīcināšana – 1;
 • Domes saistošo noteikumu pārkāpumi – 19;

Veiktie pasākumi

 • Veikti makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroles pasākumi novadā esošajās ūdenstilpēs – 4;
 • Saņemta un atstrādāta informācija (izsaukumi, pieteikumi) par dažāda veida drošības un sabiedriskās kārtības traucējumiem novada administratīvajā teritorijā – 58;
 • Izskatīti fizisku un juridisku personu iesniegumi un sniegtas atbildes – 9;
 • Sagatavoti un izsūtīti dažāda veida administratīvie materiāli iestādēm, juridiskām un fiziskām personām – 39;
 • Pasākumi ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa amatpersonām drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novada administratīvajā teritorijā – 9.

Jānis Trubačs,
Preiļu novada Pašvaldības policijas priekšnieks

 

Pēdējās izmaiņas: 27.05.2013.