Darba devējiem NVA piedāvā iespēju izveidot valsts līdzfinansētās darba vietas bezdarbniekiem

27.05.2013.

Darba devēji Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs visā Latvijā var pieteikties dalībai „Pasākumos noteiktām personu grupām” un izveidot valsts līdzfinansētās darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku nodarbināšanai, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Darba devējiem NVA sniedz šādu finansiālu atbalstu:

  • ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam 50% apmērā no darba devēja noteiktās mēneša darba algas, ņemot vērā, ka ikmēneša dotācija nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
  • ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbnieku asistenta personām ar invaliditāti vai pavadoņa, surdotulka, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulka, interešu pulciņa audzinātāja personām ar invaliditāti, speciālā pedagoga profesijā, tad tiek segtas ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas .

Valsts līdzfinansē tās darba vietas, kurās tiks nodarbināti NVA reģistrētie bezdarbnieki:

  • kuriem iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri apmaksāts darbs (vismaz 6 mēnešus ir bezdarbnieka statuss);
  • kuri nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju;
  • kuri ir vecāki par 50 gadiem;
  • kuri vieni paši rūpējas par vienu vai vairākiem apgādājamajiem;
  • mazākumtautību bezdarbnieki, kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu;
  • kuriem 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba

Viens bezdarbnieks Pasākumā noteiktām personu grupām var būt nodarbināts vienu gadu, ieskaitot ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus.

Darba devējiem jāpiesakās tajās NVA filiālēs, kuru administratīvajā teritorijā viņi ir paredzējuši izveidot darba vietas un nodarbināt bezdarbniekus.

! Atgādinām, ka Pasākumos noteiktām personu grupām var piedalīties uzņēmēji komersanti (izņemot ārstniecības iestādes un izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

Kā zināms, marta vidū NVA bija izsludinājusi darba devēju pieteikšanos dalībai ESF projekta „Pasākumos noteiktām personu grupām” līdzfinansēto darba vietu izveidei nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem. ESF projekta ietvaros šogad NVA filiālēs uzsākts darbs pie 658 darba vietu izveides, līdz 20.maijam izveidotas 348 darba vietas, tajās jau strādā bezdarbnieki, kuriem ir sarežģītāk nekā citiem atrast darbu. Bez darba devēju atsaucības un sociāli atbildīgas rīcības daudzu nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanās darba tirgū būtu gandrīz neiespējama.

Plānots, ka ar valsts atbalstu 2013.gadā darba devējiem ir iespējams kopumā izveidot vēl vismaz 745  jaunas subsidētās darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem.

Darba devēji dalībai pasākumā var pieteikties:

  • aizpildot formu “Pieteikums SB” NVA mājas lapas sadaļā “Darba devējiem => Pasākums noteiktām personu grupām” un pievienojot nepieciešamos pielikumus (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar konsultanta palīdzību);
  • aizpildīto pieteikumu iesniedzot NVA filiālē, kuras teritorijā plānots veidot darba vietu (ja pieteikums ir aizpildīts elektroniski, to var nosūtīt arī pa pastu filiālei, kuras teritorijā plānots veidot darba vietu).

NVA filiāle pieņems darba devēju pieteikumus un organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikumi tiks izskatīti un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle paziņos darba devējam un pozitīvās atbildes gadījumā aicinās slēgt līgumu par valsts līdzfinansētas darba vietas izveidi.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar tuvāko NVA filiāli!

Iveta Kancēna

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

Tālr. 67021744; 67021808

info@nva.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 27.05.2013.