Jaunieti, vai vēlies aizbraukt uz Igauniju bez maksas un iegūt pieredzi drošā autobraukšanā?

23.05.2013.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta ELRI-109 „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/„ESTLATRUS TRAFFIC” ietvaros 2013. gada 7. – 8. septembrī Viru, Igaunijā, tiek rīkota starptautiskā satiksmes drošības kampaņa „Mīli dzīvi”.

Galvenais kampaņas mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar satiksmes noteikumu atšķirībām Latvijā, Igaunijā un Krievijā un praktiski apmācīt jauniešus drošā autobraukšanā. Preiļu novada jauniešiem vecumā no 18 līdz 26 gadiem un kuri autovadītāja tiesības ir nokārtojuši laika periodā no 02.04.2011. līdz 31.05.2013. ir iespēja piedalīties kampaņas norisē, atbildot uz konkursa jautājumiem. Konkursa jautājumi atrodami Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv  Atbildes uz jautājumiem ir nepieciešams nosūtīt uz e-pasta adresi inese.matisane@preili.lv līdz 2013. gada 10. jūnijam.

Kampaņā piedalīsies 10 jaunieši no Preiļu novada, kuri būs pareizi atbildējuši uz konkursa jautājumiem. Ja jauniešu skaits būs lielāks, laimīgie tiks noskaidroti loterijas veidā (DOC).

Inese Matisāne,
projekta koordinatore (tālr. 65322766, e-pasts: inese.matisane@preili.lv)

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.