Preiļu novada komanda piedalījās starptautiskajā jauno satiksmes dalībnieku forumā „DROŠAIS RITENIS”

16.05.2013.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta ELRI-109  „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC” ietvaros 16.maijā Rēzeknē notika starptautiskais jauno satiksmes dalībnieku forumus „DROŠAIS RITENIS”. Forumu organizēja Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Rēzeknes reģionālā nodaļa. 

Starptautiskajā jauno satiksmes dalībnieku forumā „Drošais Ritenis” piedalījās 13 komandas: 7 komandas no Latvijas, 4 no Krievijas un 2 komandas no Igaunijas. Starptautiskajā forumā „Drošais ritenis” piedalījās 78 bērni vecumā no 12 – 14.gadiem. Preiļu novadu pārstāvēja Preiļu 1.pamatskolas komanda „Baltie vērši” – Rainers Džeriņš, Edijs Valainis, Ulvis Znotiņš, Egita Usāne, Paula Linda Liniņa, Ieva Adamoviča.

Sacensības noritēja 3 kārtās – praktiskā daļa, teorētiskā daļa par satiksmes noteikumiem  un velouzbūvi.  Sacensību gaitā veicamie uzdevumi bija veidoti tā, lai jaunajiem velosipēdistiem  vajadzētu pielietot ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās braukšanas iemaņas –  šķēršļu apbraukšana, braukšana pa / uz / no ietves, strauja bremzēšana, braukšana un bremzēšana ierobežotā laukumā,
braukšana pa nelīdzenu virsmu un citas.

Preiļu novada komanda „Baltie vērši” uzrādīja ļoti labus rezultātus un kopvērtējumā izcīnīja 2.vietu. Bet tā kā šīs bija starptautiskās sacensības un tika pārstāvētas trīs valstis, tad tika apbalvotas trīs labākās komandas no dažādām valstīm: Ludzas „Ripo prātīgi!” (Latvija), Tartu komanda „Tartu team” (Igaunija) un „Kоманда Моглинской школы“ (Krievija).

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 32 788,62 Ls, no kuriem 90% t.i. 29 509,76 Ls tiek finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 3 278,86 Ls.

 

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

Informāciju sagatavoja:
Inese Matisāne,  projekta koordinatore,
tālr.: 65322766, e-pasts: inese.matisane@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.