„Darbnīcas jauniešiem” – NVA jaunais pasākums

22.05.2013.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

22.05.2013.  

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” ietvaros uzsāk jaunu aktivitāti jauniešiem bezdarbniekiem „Darbnīcas jauniešiem”. Jaunajā pasākumā varēs piedalīties tie NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti.  

 

Deviņu nedēļu laikā izglītības iestādē „Darbnīcu jauniešiem” dalībnieks varēs iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, katrai no tām veltot trīs nedēļas. Jaunietis, piedaloties teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, uzzinās katras profesionālās izglītības programmas specifiku un iegūs pirmo profesionālo pieredzi, lai vēlāk varētu mērķtiecīgi izvēlēties tieši viņam piemērotu turpmākās izglītības un profesionālās darbības jomu.

 

Apmācības notiks klātienē katru darba dienu – ne mazāk kā 6 akadēmiskās stundas dienā. Nodarbību skaits izglītības iestādē būs sadalīts tā, lai lielākā daļa mācībām atvēlētā laika tiktu pavadīta praktiskās nodarbībās –  ne mazāk kā 60% un teorijai tiktu veltīti ne vairāk kā 40%.

 

Pasākuma dalībniekam tiks maksāta stipendija – 40 Ls mēnesī (jauniešiem ar invaliditāti – 60 Ls) proporcionāli iesaistes dienām. Nepieciešamības gadījumā izglītības iestāde nodrošinās jaunieša izmitināšanu dienesta viesnīcā. Viena jaunieša kopējās maksimālās izmaksas dalībai pasākumā, neskaitot stipendiju, ir 400 Ls.

 

NVA Nodarbinātības pakalpojumu nodaļas vadītāja Solveiga Kabaka: “Šis būs lielisks pasākums tiem jauniešiem, kuri vēl nav pieņēmuši lēmumu par ko kļūt vai ir “apmaldījušies” plašajā profesiju piedāvājumā.  NVA  viņiem palīdzēs izvēlēties savu profesionālo nākotni. Lai dzīvē sasniegtu panākumus un darbs sagādātu gandarījumu, ir ļoti svarīgi jau jaunībā  pareizi novērtēt savas profesionālās spējas un intereses, prast tās izmantot.”

 

Lai piedalītos „Darbnīcās jauniešiem”, jaunietim bezdarbniekam NVA filiālē jāapmeklē ESF projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” karjeras konsultants, jāizsaka vēlme piedalīties šajā pasākumā un jāaizpilda pieteikums. Pēcāk jaunietis bezdarbnieks saņems karjeras plānošanas konsultāciju. Ja tiks novērtēts, ka piedalīšanās pasākumā ir nepieciešama jaunieša profesionālajai izaugsmei un labākai iekļaušanai darba tirgū, tad sadarbībā ar karjeras konsultantu jaunietis izvēlēsies konkrētas izglītības iestādes trīs piedāvātās profesionālās izglītības programmas. Saņemot NVA filiālē norīkojumu, 10 darba dienu laikā jaunietim jāierodas izvēlētajā izglītības iestādē un jāuzsāk iepazīšanās ar izvēlētajām profesionālās izglītības programmām.

 

Pasākumu īstenos 19 profesionālās izglītības iestādes. Tiek piedāvātas trīs un vairāk profesionālās izglītības programmas. 2013.gadā „Darbnīcās jauniešiem” plānots iesaistīt 250 jauniešus bezdarbniekus. Detalizētāka informācija par jauno pasākumu „Darbnīcas jauniešiem” un izglītības iestāžu programmu saraksts izlasāms NVA mājaslapā ( www.nva.gov.lv): http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=313&txt=3180&from=0

Sagatavoja:

Iveta Kancēna

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr. 67021808; 67021829

info@nva.gov.lv

 

Pēdējās izmaiņas: 22.05.2013.