Rēzeknes Augstskola noslēdz sadarbības līgumu ar Preiļu novada pašvaldību

21.05.2013.

21. maijā Rēzeknes Augstskola (RA) noslēdza sadarbības līgumu ar Preiļu novada pašvaldību. No RA puses to parakstīja rektors asoc.prof. Edmunds Teirumnieks, no Preiļu novada – domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Sadarbības līguma pamatā ir savstarpēja informācijas un pieredzes apmaiņa, kas būs vērsta uz Latgales reģiona attīstību, kā arī sadarbība zinātniski pētnieciskajā un mācību metodiskajā jomā. Plānots, ka Preiļu novada speciālisti Rēzeknes Augstskolā studējošajiem piedāvās idejas zinātniski pētniecisko darbu veikšanai par pašvaldībai aktuālām tēmām, piedalīsies RA organizētajās zinātniski praktiskajās konferencēs un atbalstīs informācijas apriti par RA aktualitātēm un notiekošajiem pasākumiem novada izglītības iestādēs. Nākotnē Rēzeknes Augstskolas mācībspēki varētu konsultēt novada skolēnus un pedagogus zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī sniegt ieteikumus pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādē jautājumos, kas skar augstākās izglītības un Latgales reģiona attīstības perspektīvas.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs norādīja, ka pašvaldība vēlas stiprināt sadarbību ar Rēzeknes Augstskolu. „Neraugoties uz to, ka Rēzeknes Augstskola ir salīdzinoši jauna augstākās izglītības iestāde, tomēr pēdējos gados jūtams straujš tās attīstības posms. Tā ir augstskola, kura domā par reģiona izaugsmi, spēcina un pilnveido inženierzinātņu studiju virzienu, tādējādi šis noslēgtais sadarbības līgums būs laba bāze ciešākiem kontaktiem un veiksmīgam turpmākajam darbam,” akcentēja A. Adamovičs.

Pirms līguma parakstīšanas Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Rēzeknes Augstskolas izdevumu prezentācija. Preiļu, Vārkavas, Riebiņu novada bibliotekāri, kā arī Preiļu valsts ģimnāzijas audzēkņi un skolotāji tika iepazīstināti ar izdevumu „Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca” un enciklopēdisko izdevumu skolēniem „Ausmas zeme”. Piedaloties interaktīvā prezentācijā varēja pārbaudīt zināšanas par Latgales kultūru, vēsturi, literatūru un savā īpašumā saņemt vērtīgos izdevumus.

Jāpiebilst, ka Rēzeknes Augstskolas izdotās grāmatas, kā arī  humanitāro zinātņu žurnāls „Via Latgalica”, „Latgalistikys kongresu materiāli” tika dāvināti skolām, bibliotēkām, muzejiem.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.