Līvānos nodibina „Viduslatgales pārnovadu fondu”

17.05.2013.

Ceturtdien, 16. maijā, Līvānos, Latgales mākslas un amatniecības centra telpās sirsnīgā atmosfērā tika nodibināts Viduslatgales pārnovadu fonds, ar mērķi sekmēt vietējās kopienas izaugsmi, izkopt ziedošanas tradīcijas un finansiāli atbalstīt vietējo iedzīvotāju iniciatīvas kurš, domājams, ar laiku pievienosies arī Kopienu fondu kustībai. Fonda dibināšanas sapulcē piedalījās Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, kā arī Borisa un Ināras Teterevu fonda valdes loceklis Mareks Indriksons.

Fondu dibināja 25 vietējie ļaudis – uzņēmēji, pašvaldību darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, izglītības darbinieki u.c. Vairāki fonda dibinātāji sapulcē uzsvēra: “Viduslatgales pārnovadu fonds būs lieliska iespēja, kā vairāku ziedotāju – iedzīvotāju un uzņēmēju – līdzekļus salikt kopā un efektīvi izlietot tām iecerēm, kas mūsu novados nepieciešamas, , ka  mērķis ir vietējās sabiedrības aktivizēšana pozitīvam, kopīgam darbam, lai lauki nepaliktu tukši, lai tajos dzīvotu ģimenes ar bērniem, jaunieši.”  Kā uzsvēra Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, fonds dos iespēju cilvēku iniciatīvas atbalstīt par vietējo iedzīvotāju ziedoto naudu, tādējādi gan naudai, gan arī padarītajam būs pavisam cita vērtība un nozīme.

Ceļš uz jauna kopienas fonda izveidi Preiļu apkaimē sākās pirms gada, kad Preiļu rajona partnerība ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu gatavojās rīkot iedzīvotāju forumu Preiļos un apkaimes darbnīcas Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas novados. Iedzīvotāju forumā tika apkopotas labākās idejas, kuras iedzīvotāji ir gatavi realizēt paši savām rokām, negaidot, ka to izdarīs kāds cits. Kad iedzīvotāju forums sekmīgi rudenī notika, bija skaidrs, ka pašiem sava novadu labdarības organizācija ir nepieciešama.

Dibinātāji apstiprināja nodibinājuma „Viduslatgales Pārnovadu fonda” statūtus, kas  paredz izveidot Ziedotāju klubu. Ziedojot fondam vismaz 30 latus gadā, ikvienam ir iespēja kļūt par fonda Ziedotāju kluba dalībnieku un kopīgi lemt par naudas izlietojumu. Dibinātāji sanāksmes laikā ievēlēja gan revīzijas komisiju 3cilvēku sastāvā, gan Uzraudzības padomi 10 cilvēku sastāvā no dažādiem sektoriem visos piecos novados. Fonda ikdienas darbu vadīs fonda direktore Valija Vaivode, ko dibinātāji šim amatam apstiprināja vienbalsīgi.

Fonds kalpos par vietējās labdarības instrumentu Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadā –  kas aptver aptuveni 37 tūkstošus iedzīvotāju.

 

Pēdējās izmaiņas: 17.05.2013.