Biedrība „Preiļu rajona partnerība” organizē mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi” (pieteikumu pieņemšana pagarināta līdz 29. maijam)

08.05.2013.

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu domēm organizē mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi”

Mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikums (PDF) 

Pieteikuma veidlapa (DOC) 

Pieteikumu pieņemšana pagarināta līdz 29. maijam!

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu domēm organizē mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi”.

Dzīves kvalitāti ietekmē daudzi aspekti, pirmkārt, katra indivīda personīgā situācija ir būtiska. Vai mums pietiek ko ēst un dzert? Vai mums ir māja, kur dzīvot, ģimene, labi draugi? Ja tā, tad labi, bet ar to vien nepietiek. Apkārtējā vide arī ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Vai mums ir vieta, kur satikties ar citiem cilvēkiem, vai mūsu bērniem ir rotaļu laukumi, drošas peldvietas un sporta laukumi? Katrs iedzīvotājs spēj ieraudzīt šīs problēmas arī savā dzīves vietā. Lai uzlabotu šo situāciju, ir vajadzīgi plāni un līdzekļi to īstenošanai. Ierēdņi jau var plānot, bet bieži iedzīvotāji spēj to labāk izdarīt, jo viņi labāk pārzina vietējās vajadzības. Un iedzīvotāji arī spēj daudzus no ieplānotajiem projektiem īstenot paši. Mazo grantu projekta konkursa pamatā arī ir šī nostāja. Ja iedzīvotāju grupas ir gatavas ieguldīt laiku un darbu, lai uzlabotu apkārtējo vidi, tad novada domes  ir ar mieru šos centienus finansiāli atbalstīt.

 Aicinām Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu iedzīvotājus pieteikties projektu konkursam!

Konkursa mērķis

Uzlabot mūsu dzīves fizisko un sociālo dzīves kvalitāti, izmantojot iedzīvotāju privāto iniciatīvu.

Kā notiek konkurss?

Jebkura iedzīvotāju grupa var pieteikt projektu ar nosacījumu, ka tiks uzlabota dzīves kvalitāte, veicot pasākumus un aktivitātes, kas nesīs sabiedrisku labumu. Konkursam var pieteikties biedrības, nodibinājumi vai tādas iedzīvotāju iniciatīvas grupas, kas izveidotas tikai šī konkursa ietvaros. Grupas dalībnieku skaits nav ierobežots, bet ne mazāk kā 10 cilvēki.

Projektus izvērtēs žūrija atbilstoši izstrādātajam projektu konkursa nolikumam.

Projektu skaits ir ierobežots. Līvānu novada dome piešķīrusi finansējumu 6 projektiem un Aglonas novada dome – 4 projektiem, projektu finansējums nepārsniedz Ls 300,00. Preiļu novada dome piešķīrusi finansējumu 4 projektiem un Vārkavas novada dome 3 projektiem, projektu finansējums nepārsniedz Ls 200,00. Līdzfinansējums projektam tiks uzskatīts par priekšrocību.

Ko darīt tālāk?

Lai iesniegtu pieteikumu konkursam, jāaizpilda projekta pieteikuma veidlapa un no 08.maija līdz 22. maijam plkst. 16.00 jāiesniedz  biedrībā „Preiļu rajona partnerība” Kooperatīva ielā 6 (3. stāvs) Preiļos. INFORMĒJAM mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” pieteikumu pieņemšana pagarināta līdz 29. maijam.

Konkursa vadlīnijas, pieteikuma veidlapas  pieejamas novadu  mājas lapās un partnerības mājas lapā  www.preilupartneriba.lv vai personīgi biedrībā „Preiļu rajona partnerība”.

Projektu vērtēšanas kritēriji:

Vērtēšanas kritērijs

Apraksts

Vērtējuma skala

Sabiedriskais nozīmīgums

Projekta aktivitātes, labums un rezultāti brīvi pieejams plašākai sabiedrības daļai (ciems, novads). Projekts būtiski uzlabo noteiktas sabiedrības daļas dzīves kvalitāti.

0-5

Projekta efektivitāte

Risināmās problēmas nozīmīgums. Projekta dalībnieku aktivitāte un skaits projekta īstenošanā.

0-5

Radošā pieeja

Projekta idejas vai izpildījuma oriģinalitāte, novatorisms.

0-5

Projekta izmaksu pamatojums, atbilstība plānotajām projekta aktivitātēm, pašu līdzfinansējuma apjoms

Pamatotas projekta aktivitāšu izmaksas, ir nodrošināts projekta iesniedzēja līdzfinansējums, kā arī no citiem finanšu avotiem piesaistīts finansējums.

0-5

Projekta izstrādes kvalitāte

Projekta mērķu, uzdevumu un rezultātu precīzs apraksts, projekta īstenošanai ieplānotā laika un finanšu resursu atbilstība noteikto uzdevumu sasniegšanai.

0-5

Vai projekta iesniedzējs jau ir saņēmis atbalstu biedrības iepriekš izsludinātajos mazo grantu projektu konkursos

Iesniedz pirmo reizi

Saņemts atbalsts- 1 reizi

Saņemts atbalsts – 2 reizes

3

2

1

 

Vērtēšanas solis – 1 punkts. Augstākais vērtējums – 5 punkti, zemākais – 0 punkti. Maksimālais iespējamais vērtējums- 28 punkti.

Gadījumā, ja tiek iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiks dota projektiem, kuriem ir nodrošināts lielāks iesniedzēja līdzfinansējums

Papildus informāciju Jums sniegs:

 Valija Vaivode biedrības koordinatore, katru darbdienu pa tālruni: 22026684, e-pastu: preilupartneriba@inbox.lv  vai personīgi atnākot uz biedrību „Preiļu rajona partnerība” Kooperatīva iela 6 , Preiļos:

Pirmdien  10.00 – 14.00
Otrdien    13.00 – 16.00
Ceturtdien 10.00 – 14.00

Projektu pieteikumu iesniegšana:

Projektus pieņem no 08.05.2013. līdz 22.05.2013. biedrībā „Preiļu rajona partnerība”, Kooperatīva ielā 6, Preiļos.

Pieteikumu pieņemšana pagarināta līdz 29. maijam

Pieteikums jāiesniedz datorsalikumā, 1 eksemplārā, aizlīmētā A4 formāta aploksnē. Uz aploksnes jāuzrāda projekta iesniedzējs (biedrības nosaukums, vai iniciatīvu grupas nosaukums), jūsu projekta nosaukums, projekta koordinatora vārds, uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese, tālrunis. 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.