Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu

03.06.2013.

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” aktivitātē “Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana”, atbalstot tikai mežkopības un citas mežizstrādes darbības (NACE 2.red. A sadaļas 02.10. klase), izņemot meža koku audzētavu darbību, un mežsaimniecības palīgdarbības (NACE 2.red. A sadaļas 02.40) – tikai mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.132 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)””.

Devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 3.jūnija līdz 2013.gada 3.jūlijam ar kopējo publisko finansējumu LVL 1 000 000 (viens miljons latu) apmērā.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā “ES atbalsts”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684), vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).

Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā www.lad.gov.lv.

LAD precizē, ka šajā pieteikšanās kārtā pasākuma “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” aktivitātē “Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana” iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir astoņi mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Būvniecība aktivitātes ietvaros nav atbalstāma. Tālāk sludinājums redzams zemāk.

Pasākumu reglamentējošie MK noteikumi ar grozījumiem, kas stājās spēkā 26. aprīlī atrodami šeit:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=206103&version_date=26.04.2013 

Veiksmīgu dienu!

 

Elīna Ozola
Nodaļas vadītāja
Lauku attīstības nodaļa

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Tālr.: +371 63050220
Mob.: +371 22020655
Fakss: +371 63022264
E-pasts: elina.ozola@llkc.lv
www.llkc.lv

 

Pēdējās izmaiņas: 03.06.2013.