Tiks uzlabota ugunsdrošība trīs pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

13.05.2013.

Līdz 2013. gada 24. maijam Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Preiļu novada dome noslēgs līgumu par Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” realizāciju.

Projekta mērķis ir uzlabot ugunsdrošību pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Lai izglītības iestādēs nodrošinātu drošu mācību vidi, jābūt ierīkotām ugunsaizsardzības sistēmām saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Projekts tiks realizēts Preiļu Valsts ģimnāzijas, Pelēču pamatskolas un Salas pamatskolas telpās. Plānotās ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējās izmaksas, kuras segs Šveices Konfederācijas piešķirtais finansējums, sastāda Ls 24 499,90, Preiļu novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 10% apmērā, kas ir Ls 2 449,99.

Skolās tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

– ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana;

– izgaismoto izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes;
-balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas;
– apmācību nodrošināšanu par ugunsdrošību atbildīgajām personām izglītības iestādēs.

Ugunsdrošības sistēmu uzstādīšanu skolās plānots uzsākt 2013. gada jūnija mēnesī. 

Vladimirs Ivanovs,
Preiļu novada domes izpilddirektors

 

Pēdējās izmaiņas: 13.05.2013.