Preiļu novada Pensionāru biedrības pateicība Borisa un Ināras Teterovu fondam

13.05.2013.

Preiļu novada Pensionāru biedrības (PB) valdes vārdā pateicos Borisa un Ināras Teterovu fonda Labdarības projektu vadītājai Ievai Ernštreitei par uzaicinājumu piedalīties Fonda organizētajā Labdarības projektu konkursā, pateicos Fonda valdei par finansējuma (Ls 1836,64) piešķiršanu mūsu iesniegtajam projektam „Palīdzēsim sev un līdzcilvēkiem”, kura mērķis ir novada trūcīgo pensionāru dzīves kvalitātes veicināšana.

Realizējot šo projektu, tiks iegādāti: 1) materiāli un līdzekļi veselības aprūpes bezmaksas pakalpojumu sniegšanai novada pensionāriem arī 2013. un 2014.gadā; 2) dators ar palīgierīcēm PB valdes darba uzdevumu veikšanai un datorprasmju apguvei pensionāriem-interesentiem.

Saņemot Fonda pirmo finansējumu (80%) un novada domes līdzfinansējumu, aprīlī ir iegādāts dators un nepieciešamākie līdzekļi un materiāli veselības aprūpes bezmaksas pakalpojumu sniegšanai novada pensionāriem, ko brīvprātīgi sniedz pensionētās medmāsiņas – Leonora Stare, Valentīna Dzene, Vija Vitova un Broņislava Draboviča – pensionāru veselības aprūpes istabā, kas iekārtota 2006.gadā Sociālā dienesta Dienas centrā, realizējot projektus, ar novada domes līdzfinansējumu.

Cienījamie Preiļu novada pensionāri!

Pateiksimies par labdarību Borisa un Ināras Teterovu fondam, mūsu novada domei un visiem, kas brīvprātīgi darbojas līdzcilvēku labā, lai viņu dzīve būtu gaišāka, un vairotos ticība labajam! 

Irēna Timošenko,
Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja

Pēdējās izmaiņas: 13.05.2013.