Noslēdzies fotokonkursa „Preiļi un preilieši gadalaiku ritumā” 1. posms

07.05.2013.

Preiļu Galvenajā bibliotēkā 7.maijā, skanot Preiļu himnai Irēnas Kjarkužas izpildījumā, noslēdzās fotokonkursa „Preiļi un preilieši gadalaiku ritumā” 1.izstāde „Preiļi – ziema 2013”.

Turpinot fotografēšanas tradīcijas Preiļos, Preiļu foto centrs un Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Latgales fotogrāfu biedrību izsludināja šo fotokonkursu „Preiļi un preilieši gadalaiku ritumā” par godu Preiļu pilsētas 85.gadu jubilejai. Fotokonkurss notiks četros etapos – četru gadalaiku griezumā.

Noslēdzoties pirmajam posmam – „Preiļi – ziema 2013”, bibliotēkā bija aicināti žūrijas pārstāvji, konkursa dalībnieki un ikviens, kuru aizrauj fotogrāfijas māksla. Ar nožēlu jāatzīst, ka pirmais fotokonkursa posms nebija plaši pārstāvēts, savus darbus pieteica vien 7 dalībnieki. Tā kā fotogrāfija ir mirkļa iemūžināšana, vērtējumā īpaši svarīgs bija fotogrāfu individuālais redzējums, tāpēc darbus vērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā – Igors Pličs, kas pārstāv Latgales Fotogrāfu biedrību, Gunārs Vilcāns – Preiļu novada domes un laikraksta „Vietējā avīze” fotogrāfs, Velta Popa – Preiļu GB vecākā bibliotekāre, fotogrāfijas entuziaste. Par konkursa darbu vērtēšanas kritērijiem tika izvirzīti – fotogrāfiju mākslinieciskā oriģinalitāte, fotogrāfa individuālais redzējums, fotogrāfiju atbilstība konkursa mērķim un fotogrāfiju uzņemšanas kvalitāte.

Skatītāju simpātiju balvu saņēma Antons Vogulis, vislielāko balsu skaitu ieguva viņa fotogrāfija „Vārti”. Europe Direct informācijas centra balva un arī Igora Pliča specbalva nonāca Zanes Ertas rokās par fotogrāfiju „Rīts Daugavpils ielā Preiļos”.

Atzinības rakstus par piedalīšanos fotokonkursā „Preiļi un preilieši gadalaiku ritumā” saņēma – Ieva Vaivode, Jānis Pastars, Lauris Pastars un Antoņina Pastare.

Par konkursa 1. posma laureātiem tika atzīti:

  • Latgales fotogrāfu biedrības pārstāvja Jura Laizāna fotogrāfija „Mālu pavēlnieks Jezups”;
  • Zanes Ertas fotogrāfija „Rīts Daugavpils ielā Preiļos”;
  • Fotokluba „Rīga” un Latgales Fotogrāfu biedrības biedra Antona Voguļa fotogrāfija „Vārti”.

Ir noslēdzies pirmais posms, priekšā vēl trīs konkursa posmi, tuvākais no tiem – „Pavasaris Preiļos”, fotogrāfijas jāiesniedz līdz 30. jūnijam, tāpēc aicinām piedalīties konkursā ikvienu – gan iesācēju, gan profesionāli!

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

 

Pēdējās izmaiņas: 07.05.2013.