Pašvaldības atbalsts biedrībai „Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs”

09.05.2013.

Biedrība „Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs” (turpmāk – PAKAC) piedalās Borisa un Ināras Teterovu fonda „Nāc un dari, Tu vari!” un Kopienu iniciatīvu fonda „Atbalsts kopienu centriem” programmu projektu konkursos ar mērķi sakopt un labiekārtot vidi, kurā viņi aktīvi rosās – rīko mēģinājumus, sanākšanas un atpūtas pasākumus.

Programmas Borisa un Ināras Teterovu fonda „Nāc un dari, Tu vari!” ietvaros, domnieki lēma atbalstīt biedrību ar Ls 550,00 līdzfinansējumu telpu ārējās fasādes un apkārtējās vides labiekārtošanā. Projekta kopējā summa sastāda – Ls 5000. Projekta „Atbalsts kopienu centriem” programmā pašvaldība iecerējusi līdzfinansēt Ls 450,00 apvienības telpu interjera labiekārtošanai. Šī projekta kopējā summa – Ls 4000.

Atgādinām, ka biedrība jau 2009.gadā veiksmīgi realizēja Mazo grantu programmas „Sabiedrība ar tendenci” projektu „iZtaba”, kura īstenošanas laikā tika izremontēta istaba PAKAC telpās Liepu ielā 2a. Remontdarbu veikšanā iesaistījās apvienības aktīvākie biedri un draugi, kopīgiem spēkiem radot vēl vienu mājīgu istabu, kurā šobrīd tiek rīkotas izstādes, filmu vakari un dažādas radošās darbnīcas. 

Jolanta Rubine
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

 

Pēdējās izmaiņas: 09.05.2013.