Preiļu novada dome slēgs sadarbības līgumus ar SIA „Preiļu slimnīca”

23.04.2013.

23. aprīļa Preiļu novada domes sēdē deputāti skatīja SIA „Preiļu slimnīca” piedāvātos sadarbības līgumu projektus – par dzemdību nodaļas pārvietošanu uz slimnīcas jaunā korpusa otro stāvu un ar šīm darbībām saistīto remontdarbu apmaksu, kā arī sadarbības līgumu par iegādātās aparatūras – sonogrāfa apmaksu.

Remontdarbi slimnīcas jaunajā korpusā rit pilnā sparā, lai pēc iespējas ātrāk dzemdību nodaļas kolektīvs varētu pieņemt māmiņas un viņu jaundzimušos renovētās un komfortablās telpās ar jauniegādātu modernu aprīkojumu. Plānots, ka dzemdību nodaļa jau maija mēnesī varēs uzsākt savu darbu renovētajās telpās. Skaidro SIA „Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētājs Jānis Anspoks: „Mūsu dzemdību nodaļa ir pozitīvi atzīta un pieprasīta, šeit savu pirmo dienas gaismu redz ne tikai Preiļu novada iedzīvotāji, bet arī blakus novadu pārstāvji izvēlas tieši Preiļu dzemdību nodaļas piedāvātos pakalpojumus. Līdz ar to ir jāinvestē un jāiegulda līdzekļi dzemdību nodaļas uzlabošanai un attīstībai, lai šī brīža augsto konkurētspēju ne tikai saglabātu, bet, iespējams, arī uzlabotu. Tas ir būtisks ieguldījums ikvienai novada ģimenei.”

Sadarbības līguma „Dzemdību nodaļas renovācijas būvdarbu apmaksa” ietvaros, pašvaldība un slimnīca sadarbosies dzemdību nodaļā veikto renovācijas būvdarbu apmaksas procesā. Atgādinām, ka renovācijas būvdarbi tika veikti slimnīcas vajadzībām ar mērķi pārvietot dzemdību nodaļu no slimnīcas vecā korpusa uz jauno korpusu, uzlabot slimnīcas sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitāti Preiļu novada iedzīvotājiem, kā arī dzemdību nodaļas darbības nodrošināšanai un kvalitātes uzlabošanai. Pašvaldības deputāti renovācijas būvdarbiem lēma novirzīt līdzekļus Ls 4521,00 apmērā no novada domes budžeta sadaļas „Vispārējie valdības dienesti”.

Slēdzot savstarpējo sadarbības līgumu par dzemdību nodaļas vajadzībām iegādātā sonogrāfa apmaksu, pašvaldība līdzfinansējot daļēji segs aparatūras iegādes izdevumus, novirzot Ls 14577,00. Šie līdzekļi ir paredzēti no novada domes 2013.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem veselības aprūpei. 

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

 

Pēdējās izmaiņas: 23.04.2013.