LPS uzņēmējdarbības atbalsta tīkla ietvaros nosūtam jums atgādinājumu, ka no 29. līdz 30.maijam Rīgā notiks Baltijas Biznesa arēna un Baltijas attīstības forums

29.05.2013.

Šī informācija būtu svarīga jūsu uzņēmējiem, jo šī ir viena no iespējām uzrunāt potenciālus sadarbības partneru Baltijas jūras reģiona valstīs un dibināt kontaktus jauniem sadarbības projektiem.

Mēs lūdzam jums šo informāciju ievietot savās mājas lapās un iespēju robežās uzrunāt savus uzņēmējus.

Uzņēmējs, pasākumam jau laikus var rezervēt tikšanās ar uzņēmumiem, pētniecības, inovācijas un finanšu institūcijām, kas darbojas tieši uzņēmēju interesējošā nozarē. Šis ir jau trešais Baltijas Biznesa arēnas pasākums – pērn tas pulcēja 65 uzņēmumus no 8 valstīm un kopumā notika 390 tikšanās. Šī pasākuma kontekstā Baltija asociējas ar Baltijas jūras reģiona valstīm un ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam tā ekonomikas izaugsmes veicināšanai. Šajā gadā Baltijas attīstības foruma tematikas ir atjaunojamā enerģija, ilgtspējīgas būves, dzīvības zinātnes, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, pārtikas tehnoloģijas, radošās industrijas.

Papildus informācija par pasākumu: www.b2match.eu/balticbusiness2013

Latvijas pārstāvjiem dalība kontakbiržā ir bezmaksas (dalība ir bezmaksas no katra uzņēmuma vienai personai, katras nakamās personas dalības maksa – EUR 250).

Kontaktinformācija un jautājumi par reģistrāciju:

Ināra Teibe
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā

Latvijas Tehnoloģiskais centrs
Tel.: + 371 67540703
Fakss: + 371 67540709
E-pasts: inara.teibe@edi.lv
www.een.lv
www.innovation.lv/ltc

 

Pēdējās izmaiņas: 29.05.2013.