Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu atcelšanu

07.05.2013.

Informējam, ka sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos ar 2013. gada 07. maiju tiek atcelti (saskaņā ar 15.12.1998. Ministru kabineta noteikumu Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” 4.2. punktu) noteiktie transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi Preiļu novada pašvaldības autoceļiem pavasara periodā

 

Pēdējās izmaiņas: 07.05.2013.