Polikarps Čerņavskis 08.05.1923. – 25.01.1997.

08.05.2013.

Mākslinieku savienības biedrs, Tautas daiļamata meistars, VTSSI zelta medaļas ieguvējs, Nopelniem bagātais mākslas darbinieks, A.Paulāna medaļas laureāts, 1996.gadā par nopelniem Latvijas labā iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku. 

2013.gada 8.maijā Polikarpam Čerņavskim būtu deviņdesmit.

Meistars dzīvoja dziļā ticībā tautas mākslas spēkam un nākotnei, tur viņš redzēja savas dzīves piepildījumu, kalpošanu tautai un savam laikam.
„Vispār jau iemācīt var tikai to, cik ir divreiz divi, – taču strādāt nevienu nevar iemācīt. Podniekam jāveido pašam ar savām rokām, jāvingrinās, citādi nekā nebūs”, tik vienkāršs bija Polikarpa Čerņavska definētais dzīves vienādojums.

Ko šodien varētu mācīties no Polikarpa? Nepadoties. Neizmainīt savu pārliecību sīknaudā. Pacietīgi nest savas dzīves grūtos un skaistos brīžus, bez sajūsmām un vaimanām. Tikai tā var sevī pastāvēt, vai ar sevi tautu pārstāvēt.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.