Preiļos norisinājās jauno satiksmes dalībnieku sacensības „DROŠAIS RITENIS”

30.04.2013.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta ELRI-109  „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC” ietvaros 30.aprīlī notika Preiļu novada jauno satiksmes dalībnieku sacensības „DROŠAIS RITENIS”. Sacensības organizēja Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Preiļu novada domi.

Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās „Drošais Ritenis” piedalījās četras komandas: divas komandas pārstāvēja Preiļu 1.pamatskolu un divas komandas pārstāvēja Pelēču pamatskolu. Vienā komandā piedalījās 3 meitenes un 3 zēni vecumā no 10 līdz 12 gadiem. Pelēču pamatskola drošā riteņbraukšanā apmāca arī jaunākus bērnus un sacensībās piedalījās bērni vecumā no 8 līdz 9 gadiem, kas kopumā sasniedza ļoti labus rezultātus un no trešās vietas atpalika tikai par 0,3 punktiem.

4.vietu izcīnīja Pelēču pamatskolas komanda „Mazie”, to pārstāvēja Markus Mainulis, Raivis Raščevskis, Rolands Sparāns, Valentīna Korņeva un Olita Dmitrijeva. 

3.vietu izcīnīja Preiļu 1.pamatskolas komanda „Arbūziņi” – Ivo Haritonovs, Mikus Noviks, Raivo Liniņš, Arta Batarāga, Nikola Djubina, Rasa Zīmele.

2.vietu ieguva Pelēču pamatskolas komanda „Ašie” – Armands Karčevskis, Deniss Konstantinovs, Viktors Džeriņš, Sabīne Sparāne.

1.vietu izcīnīja Preiļu 1.pamatskolas komanda „Baltie vērši” – Rainers Džeriņš, Edijs Valainis, Ulvis Znotiņš, Egita Usāne, Paula Linda Liniņa, Ieva Adamoviča. 

Jauno satiksmes dalībnieku sacensību „Drošais Ritenis” tiesneši bija Māris Ribiņickis no Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (CSDD), kas pārbaudīja bērnu zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, Dairis Boļšakovs no Bērnu un jauniešu centra, pārbaudīja zināšana par velosipēda uzbūvi un Guntars Ormanis no Bērnu un jauniešu centra sekoja līdzi bērnu praktiskajām iemaņām riteņbraukšanā, kad bērni ar velosipēdu pārvarēja šķēršļu joslu. 

Sacensību uzvarētāji pārstāvēs Preiļu novadu starptautiskajās jauno riteņbraucēju sacensībās Rēzeknē, kur piedalīsies Latvijas, Krievijas un Igaunijas komandas. Starptautiskais pasākums norisināsies šā gada 16.maijā.

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 32 788,62 Ls, no kuriem 90% t.i. 29 509,76 Ls tiek finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 3 278,86 Ls.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu. 

Informāciju sagatavoja:
Inese Matisāne,  projekta koordinatore,
tālr.: 65322766, e-pasts: inese.matisane@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.