Apmācības Latgales reģiona jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem par sadarbību un komunikāciju “KOPĀ!”

17.05.2013.

Aicinām Latgales reģiona jaunatnes darbiniekus un jauniešus pieteikties apmācībām par sadarbību un komunikāciju „KOPĀ!”, kuras notiks 17. – 19. maijā viesu namā „Rāznas līcis”, Rēzeknes novadā.

Apmācību mērķis ir attīstīt jaunatnes darbinieku un jauniešu sadarbības un komunikācijas prasmes, lai iesaistītu mazāk aktīvus jauniešus organizācijas / iestādes aktivitātēs.

Apmācībās aicināti piedalīties kopā 2 pārstāvji no organizācijas / iestādes:

  • jaunatnes darbinieks no pašvaldības vai NVO / jauniešu atbalsta persona / jauniešu līderis;

un

  • 15-25 gadus vecs jaunietis, kuram ir motivācija aktīvi darboties citu jauniešu iesaistīšanā organizācijas/iestādes darbībā.

Apmācībām noteikti jāpiesakās pa pāriem – jaunatnes darbinieks un jaunietis!

Apmācību dalībniekiem būs iespēja:

  • izzināt savstarpējās sadarbības būtiskākās iezīmes, vajadzības un motivāciju;
  • labāk izprast komunikācijas lomu un pamatprincipus kopīgā darbā;
  • analizēt komunikācijas kanālus un līdzekļus plašākas jauniešu auditorijas sasniegšanai;
  • izstrādāt turpmāku aktivitāšu plānu veiksmīgas komunikācijas ieviešanai un mazāk aktīvu jauniešu iesaistīšanai un piesaistīšanai organizācijas / iestādes aktivitātēm u.c.

Apmācības vadīs: Māris Grāvis un Inese Šubēvica.

Dalība apmācībās ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmājas, ēdināšana un apmācību materiāli. Pašiem būs jāparūpējas par nokļūšanu līdz apmācību norises vietai – viesu namam „Rāznas līcis”, Rēzeknes novadā (http://www.raznaslicis.lv/).

Lai pieteiktos apmācībām, aizpildiet pieteikuma anketu un atsūtiet to uz e-pasta adresi daina.krivina@gmail.com līdz 2013. gada 7. maijam.

Vietu skaits ir ierobežots – 22 dalībnieki (11 pāri). Informāciju par to, vai esiet apstiprināti dalībai apmācībās, personīgi saņemsiet 10. maijā.

Apmācību noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegts apliecinājums par dalību apmācībās.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet vai rakstiet:

Daina Kriviņa
Latgales apmācību koordinatore

Tālr.: +371 29354884
E-pasts: daina.krivina@gmail.com 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Latvijas – Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv.

 

Pēdējās izmaiņas: 17.05.2013.