Raiņa muzejs Jasmuiža 9. maijā sāks sezonu

09.05.2013.

Šogad Raiņa jaunu dienu zeme Jasmuiža (Preiļu novada Aizkalnē) 9. maijā sāks sezonu, atklājot jaunas izstādes un rīkojot Raiņa dzejas ilustrāciju konkursa „Tālas noskaņas” noslēguma pasākumu.

Plkst. 12.00 plānota konkursa „Tālas noskaņas” godalgoto vietu ieguvēju apbalvošana un izstādes atklāšana. 

Plkst. 13.00 notiks Andras Svarānes keramikas izstādes „Zirņa bērni” atklāšana ar autores piedalīšanos. Izstāde būs atvērta līdz 31. augustam.

„Izstādes ZIRŅA BĒRNI darbi tapuši vienas vasaras laikā. Apciemojot Tadenavu, vienmēr neviļus atgriežos bērnībā, kad visi bērni Raiņa dzejoļus zināja no galvas. Arī pati esmu izaugusi ar zirņa bērniem, sasisto krūzi, lellīti Lolīti un citiem dzejolīšiem, kas „skaitījās” tikpat raiti kā reizrēķins. Šodien bērni vairs tikpat kā nezina Raiņa dzejoļus, nelasa grāmatas un ļoti maz sapņo. Šī izstāde ir veltīta tieši bērniem, lai viņos modinātu interesi par dzeju vispār, par katra cilvēka iespējām sapņot, iztēloties un vientulības brīžos būt interesantam pašam sev. Man Raiņa dzejas tēlus bija viegli izsapņot un veidot, jo dzejnieka valoda ir tik vienkārša un neizskaistināta, ka mākslinieks var ļaut savām fantāzijām lielu vaļu. No Raiņa bagātīgā bērnu dzejas klāsta esmu izvēlējusies atveidot tikai sev pašu tuvāko dzejoļu tēlus. Domāju, ka šo procesu turpināšu un radīsies vēl jauni keramikas darbi,” stāsta izstādes autore.

Anda Svarāne dzimusi Jēkabpilī, 1969. gada 26. februārī. 1991. gadā beigusi Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolu, 2002. gadā ieguvusi Latvijas Amatniecības kameras keramikas meistara diplomu. Piedalās mākslas projektos Latvijā un Eiropā. Pamatmateriāls – baltais māls, šamots.

No 9. maija Jasmuižā būs skatāma Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāde „Zem Latgales drošā spārna” (Antona Rancāna radošais darbs).

Antons Rancāns (1933-2009) – žurnālists, dzejnieks, mākslinieks. Viens no zemessardzes dibinātājiem, 1991. gadā iestājās 25. Preiļu Zemessardzes bataljonā. Par Valsts drošības stiprināšanu saņēmis apbalvojumus: medaļu par Latvijas Bruņoto spēku attīstīšanu, Latvijas Valsts Aizsardzības fonda „Lāčplēsis” goda zīmi un LR Zemessardzes 35. bataljona goda zīmi.

Dzimis 1933. g. 19. augustā Rogovkā. Bērnība pagājusi Ičas upes krastos, tas noteicis pseidonīma izvēli un savā ziņā arī pasaules izjūtu. Beidzis Nautrēnu vidusskolu un LVU Filoloģijas fakultāti. Kā žurnālists strādājis Kārsavā, Ludzā, Preiļos. Preiļos veicis organizatorisku un redaktora darbu preses izdošanā. Latgales lauku kultūras kompleksa „Jōsmuiža” izdevniecība viņa vadībā izdevusi vairāk nekā desmit grāmatas, bet kopš 1995.g. – Latgales novada laikrakstu „Zemturis”, kas pēc Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības un V.E. bīskapa Jāņa Buļa ierosmes kļuva par bāzi Rēzeknes — Aglonas diecēzes izdevumam ”Gaismas Taka”, kur Antons bija gan žurnālists, gan salicējs – maketētājs, gan redaktors.

Savas emocijas pauda dzejā, ko parakstīja kā Oņte Leičujōņs. 

Dzejoļus publicējis vairāku rajonu laikrakstu slejās, Preiļu novada dzejnieku kopas krājumā „Avota ūdens malks”. Kopš 1976.g. darbojies Preiļos, gan kā žurnālists, gan IU „A. Rancāna izdevniecība”, Latgales Lauku Kultūras centra izdevniecībā.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs piedāvā Antona Rancāna radošo darbu izstādi no muzeja krājuma.

Solvita Brūvere,
Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.