Mājokļa pabalsts marta – aprīļa mēnešos piešķirts 445 mājsaimniecībām

30.04.2013.

Līdzīgi kā visus iepriekšējos gadus, arī šogad, marta sākumā uzsākot pieņemt iesniegumus mājokļa pabalsta piešķiršanai, Preiļu novada Sociālajā dienestā par apmeklētāju skaitu nevarēja sūdzēties – pirmajā dienā vien tika saņemti 50 iesniegumi.

Apkopotā informācija liecina, ka marta – aprīļa mēnešos minētais pabalsts piešķirts 256 trūcīgo ģimeņu un 189 pensionāru/ invalīdu mājsaimniecībām par kopējo summu – nedaudz vairāk kā 36 tūkstoši latu, no kuriem 47 % tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, jo pabalsta saņēmēji mitinās mājokļos ar centrālo siltumenerģijas padevi. Pārējā summa – nedaudz vairāk kā 19 tūkstoši latu, tiek izmaksāti skaidrā naudā, jo mājsaimniecībām ir malkas apkure. Turklāt vairums no tām – 168, ir trūcīgo ģimeņu mājsaimniecības. Uz šo brīdi minētais pabalsts mājokļos ar centrālo siltumenerģijas padevi piešķirts 88 trūcīgo ģimeņu mājsaimniecībām.

Pretēja situācija ir analizējot datus par pensionāru/ invalīdu mājsaimniecībām – pabalsts mājokļos ar centrālo siltumenerģijas padevi piešķirts 112 pensionāru/invalīdu mājsaimniecībām, malkas iegādei – 77 mājsaimniecībām. Lai arī uz minētā pabalsta saņemšanu var pretendēt atsevišķi dzīvojoši pensionāri/invalīdi ar pensiju līdz Ls 170, līdz šim brīdim pabalsts piešķirts 56 personām; ar pensiju līdz 160 latiem mājokļa pabalsta saņēmēju šobrīd ir vairāk – 126 personas; kā diviem vai vairākiem kopā dzīvojošiem pensionāriem/invalīdiem ar ienākumiem līdz Ls 140 minētais pabalsts piešķirts 7 gadījumos.

Atskatoties uz aizvadīto gadu jāmin, ka 2012. gadā mājokļa pabalsta izmaksai kopumā izlietoti Ls 48410 (to saņēmušas 584 mājsaimniecības), pabalsta saņēmēju lokā palielinājies tikai pensionāru un invalīdu skaits par 8%.

Mājsaimniecībām ar centrālo siltumenerģijas padevi šīs apkures sezonas laikā mājokļa pabalstu plānots piešķirt līdz 16. maijam un tad atsākt gada otrajā pusē. Mājsaimniecībām ar malkas apkuri iespēja pabalstam pieteikties visu gadu.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga

 

Pēdējās izmaiņas: 30.04.2013.