Kokapstrādes darbnīcas darbi novada mazuļiem

25.04.2013.

Lielās Talkas nedēļā savu artavu „Pagalmu labiekārtošanas idejas” īstenošanā devuši arī Dienas centra apmeklētāji un speciālisti, kuri ar saviem darbiem labiekārtojuši Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju, sagādājot prieku novada mazuļiem.

Par cik no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem finansētā Projekta Nr. Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/077 „Dienas centra pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novadā” ietvaros no aizvadītā gada oktobra darbojās kokapstrādes darbnīca, jau sākotnēji tika nolemts apgūt sadzīvē noderīgu lietu gatavošanas prasmi, lai tās būtu ne tikai skaistas, bet arī praktiskas. Tā kopš aizvadītās nedēļas bērnu dārza katras grupiņas laukumiņa dižāko koku grezno putnu būris ar košu dekupētu simbolu uz sāniem.

25. aprīļa rīta pusē bērnu dārza „Pasaciņa” mazuļi ar savām audzinātājām kuplā skaitā bija sapulcējušies, lai aplūkotu darbnīcā tapušos būrus, kā arī uzzināt, kādi putniņi tajos mitināsies. Kokapstrādes darbnīcas vadītāja Ulda Čerpakovska vadībā ir tapuši būrīši zīlītēm un melnajam mušķērājam, kuru skrejas būrīšos ir trijstūrveida un pie tām izvietotas platas laktas. Strazdu, zvirbuļu un svīru būrīšiem skrejas ir apaļas un tām laktiņu neliek. Savukārt erickiņiem paredzētie būri ir ar pagarinātu skreju. Tāpat tapis viens liels būris pūcei, kurš izvietots kokā pret dienas centra logiem, jo pirms dažiem gadiem ne viens vien pilsētnieks bija manījis šajā kokā sēžam pūci – kas zina, varbūt redzot jaunās mājas, pūce atkal atgriezīsies!

Bērniem tika stāstīts, ka saudzīgi jāizturas pret visu dzīvo dabu, tāpēc būrīšu nostiprināšanai kokos tika izvēlēta saudzīgākā metode, tos nostiprinot ar mīkstu tērauda stiepli. Aplausiem skanot, bērni priecājās par pirmo uzlikto būrīti. Nu mazuļiem būs iespēja sekot putnu ikdienas dzīvei gada laiku ritumā.

Liels pārsteigums un neviltots prieks bija „Taurenīšu” grupiņas mazuļiem, kuri nu var rotaļāties košā koka vagoniņā, kurš arī tapis kokapstrādes darbnīcā projekta ietvaros. Par cik laukumiņš no sava ilgstošā braucamrīka atvadījās aizvadītā gada augustā, tieši šāds rotaļu elements laukumiņā bijis īpaši gaidīts. Jau pirmajā dienā to iemēģinājuši mazuļi, atzīstot par labu esam. Bērnu priekam vagoniņa sānus rotā krāsaini taureņi, un numura zīme skaidri norāda piederību grupiņai.

Tāpat bērnu priekam izgatavotas un nogādātas bērnu dārzā koka automašīnas un vardītes, kuras bērni pēc saviem ieskatiem varēs arī izkrāsot, bet lielāko bērnu loģiskās domāšanas attīstīšanai pagatavotas ģeometrisko figūru spēles un paviānu puzles.

Aktivitātes kokapstrādes darbnīcā turpināsies līdz pat jūnija beigām, radot vēl ko interesantu un citiem noderīgu. Jāatzīst, ka darbnīcas apmeklētāji ar interesi un izdomu turpina darboties arī mājās. Tā, piemēram, kāds kungs pagatavojis neparastu putnu barotavu, iepazīstinājis ar tās konstrukciju pārējos darbnīcas apmeklētājus, un šobrīd jau tiek domāts par līdzīgu barotavu izgatavošanu arī kokapstrādes darbnīcā.

Informāciju sagatavoja
Projekta vadītāja,
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.