11.-12. maijā aicinām basketbola draugus – Preiļu novada 2013. gada basketbola čempionāta NOLIKUMS

11.05.2013.

APSTIPRINU:
Preiļu novada domes priekšsēdētājs  A. Adamovičs

Preiļu novada 2013.gada basketbola čempionāta NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi

• Popularizēt basketbolu novadā.

• Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīves veidam.

• Nodrošināt novada skolu jaunatnes brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.

2. Laiks un vieta

• Novada čempionāts notiek Preiļu novada BJSS un Preiļu 1.pamatskolas sporta zālēs šī gada 11.- 12.maijā plkst.: 10.00.

3. Vadība

• Preiļu novada basketbola čempionātu organizē Preiļu novada dome (sporta speciālists Leonīds Valdonis tālr.:29556446) sadarbībā ar Preiļu novada BJSS.

4. Dalībnieki

• Preiļu novada basketbola čempionātā var piedalīties Preiļu novada uzņēmumu, iestāžu, firmu, skolu komandas, kā arī jebkurš Preiļu novadā deklarētais iedzīvotājs, kurš ievēro šī nolikuma prasības. Pēc uzaicinājuma turnīrā piedalās Aglonas un Kalupes komandas sieviešu komandas.

5. Reglaments

• Vīriešu un sieviešu komandām izspēles kārtību un spēles ilgumu paziņo sacensību dienā atkarībā no pieteikto komandu skaita.

Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, vietu kārtību nosaka sekojoši:

1. Uzvaru skaits savstarpējās spēlēs.

2. Iegūto un zaudēto punktu starpība savstarpējās spēlēs.

3. Iegūto un zaudēto punktu starpība visās spēlēs.

6. Apbalvošana

• Uzvarētājkomanda tiek apbalvota ar kausu, spēlētāji ( 10 cilvēki ) tiek apbalvoti ar zelta medaļām.

• 2.-3. vietu komandu spēlētāji (10 cilvēki) tiek apbalvoti attiecīgi ar sudraba un bronzas medaļām.

• Ar speciālbalvu tiek apbalvots turnīra rezultatīvākais spēlētājs.

7. Finansiālie noteikumi

• Ar turnīra organizāciju saistītie izdevumi  tiek segti no Preiļu novada domes finansējuma.

Komandas vārdiskais sastāvs jāiesniedz galvenajam tiesnesim uz pirmo spēli. Pieteikumu var iesūtīt uz e-pastu: leonids.valdonis@preili.lv

8. Speciālie noteikumi

• Spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli.

• Turnīra laikā aizliegtas pārejas no vienas komandas uz otru.

• Uz sporta formām jābūt labi saskatāmiem numuriem

Pēdējās izmaiņas: 11.05.2013.