Palielināts pabalsts audžuģimenēs ievietotajiem bērniem

29.04.2013.

Sākot ar maija mēnesi par katru audžuģimenē ievietoto bērnu Preiļu novada Sociālais dienests izmaksās 100 latus mēnesī līdzšinējo 70 latu vietā, par cik stājušies spēkā grozījumi saistošajos noteikumos „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā”.

Jau valsts līmenī atlīdzības palielināšanu alternatīvajai aprūpei, tai skaitā audžuģimenēm, īpaši uzsvēris tiesībsargs Juris Jansons, kas saskan arī ar Labklājības ministrijas tuvākās nākotnes iecerēm par pakalpojumu deinstitucionalizāciju jeb maksimālu pakalpojumu nodrošināšanu ārpus bērnu namiem, pansionātiem un cita veida aprūpes institūcijām.

Audžuģimeņu pakalpojumus sociālajam dienestam nācies izmantot kopš 2008. gada, kad audžuģimenēs tika ievietoti 5 novada bērni. 2009. gadā šāds pakalpojums bija nepieciešams jau 7 novada bērniem, kuru bioloģiskajās ģimenēs tika konstatēti bērna attīstībai nepiemēroti apstākļi, 2010. gada laikā tas bijis nepieciešams 6 novada bērniem, bet 2011. gadā un aizvadītajā gadā šāds pakalpojums bijis nepieciešams 10 bērniem. Šogad audžuģimenē ievietots 1 bērns.

Tomēr audžuģimeņu pakalpojuma nodrošināšana prasījusi arī ievērojamus līdzekļus – ja 2008. gadā tie bija 2413,5 Ls, tad 2009. gadā jau 4548,77 Ls, kad palielinājās ne tikai ģimenēs ievietoto bērnu skaits, bet arī laika periods, ko bērni šajās ģimenēs pavada. 2010. gada laikā pabalsts audžuģimenēm bērna uzturam izmaksāts 5040 Ls apmērā, 2011. gadā –6960,01 Ls, bet 2012. gadā tas pieaudzis līdz 8500,00 Ls. Turklāt visi bērni ievietoti citu pašvaldību audžuģimenēs (Riebiņu novada audžuģimenē – 2 bērni, Aglonas – 1 bērns, Ludzas un Rēzeknes novada audžuģimenēs – katrā pa 4 bērniem) . Diemžēl pašvaldības ieguldītā finansējuma no bērnu bioloģiskajiem vecākiem atgūšana faktiski nav iespējama, par cik vecāki algotu darbu nestrādā, vairumam no tiem ir sabiedrībā nepieņemams dzīves veids.

Diemžēl Preiļu novads ir viena no pašvaldībām, kurā neviena ģimene šo gadu laikā nav izteikusi vēlmi iegūt audžuģimenes statusu, tomēr aicinām ikvienu pārdomāt šādas misijas uzņemšanos, jo ir daudz bērnu, kuri labprātāk izaugtu ģimeniskā vidē, saņemot audžuvecāku uzmanību, atzinību un palīdzību, ko viņu bioloģiskie vecāki pat bērnu pirmo dzīves mēnešu laikā nebija spējuši dot. Ikviens interesents par audžuģimenes statusa iegūšanu aicināts griezties Preiļu novada bāriņtiesā.           

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga

 

Pēdējās izmaiņas: 29.04.2013.