Sociālajā dienestā iegādāts mobilais pacēlājs

29.04.2013.

Lai nodrošinātu vides pieejamību personām ar pārvietošanās grūtībām, vēl aizvadītajā gadā Preiļu novada Sociālais dienests nolēma piedalīties Biedrības „Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā atklātajā septītās kārtas projektu iesniegumu konkursā, kurā kā plānotās darbības paredzētas mobilā pacēlāja iegāde. Šī gada sākumā tika saņemts Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmums par projekta Nr. 12-03-LL12-L413101-000008 „Mobilā pacēlāja iegāde Preiļu novada Sociālajam dienestam” apstiprināšanu.

Projekta priekšvēsture aizsākusies 2007. gada vasarā, kad sociālais dienests sadarbībā ar laikrakstu „Novadnieks” pētīja Preiļu pilsētā esošo situāciju, reāli dzīvē pārbaudot, kuri pakalpojumus sniedzošie objekti ir pieejami cilvēkam ratiņkrēslā. Lai arī šo gadu gaitā situācija ir nedaudz uzlabojusies (daudzviet uzbūvēti pandusi), jaunu ēku, kas būtu piemērotas cilvēkam ratiņkrēslā, nav daudz, un joprojām vairums cilvēkam nepieciešamo pakalpojumu ir pieejami padomju laikos celtajās būvēs. Tas attiecināms arī uz sociālo dienestu, kurš izvietots kādreizējā bērnu dārza ēkas divos stāvos. Mājas rekonstrukcija, lai iebūvētu liftu vai stacionāro pacēlāju, ir sarežģīts un finansiāli dārgs process. Par cik sociālā dienesta darbinieki vairumā gadījumu pilda arī pavadoņa funkcijas, konkrētā sociālā gadījuma risināšanas gaitā pavadot cilvēku ratiņkrēslā gan uz veselības aprūpes iestādēm, gan citām sabiedriskajām iestādēm, ir novērots, ka ērta iekļūšana ēkā ir viens no pamatnosacījumiem, lai cilvēks integrētos sabiedrībā.

Ar mobilā pacēlāja iegādi šobrīd būs iespēja nodrošināt cilvēkam ratiņkrēslā iekļūt viņam nepieciešamajā pakalpojuma sniedzēja ēkā, jo mobilais pacēlājs ir pārvietojams un ērti transportējams. Par cik pacēlāja kāpurķēdes ir ar trapecveida profilu, tiek izslēgta iespēja tai iesprūst kājslauķos, kas nereti atrodas pie ieejas kādā iestādē, kā arī grīdas savienojumos. Turklāt pacēlājs ir piemērots vairumam Latvijā sastopamo ratiņkrēslu.

Vides pieejamība sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteikta 2003. gada 03. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, līdz ar to var teikt, ka sociālais dienests ir izpildījis šo normatīvu, lai būtu maksimāli atbilstošs sociālo pakalpojumu sniedzējs.

 Mobilā pacēlāja iegādes nepieciešamību atbalstījusi arī Preiļu novada invalīdu biedrība, kura atzīst, ka tādejādi cilvēkam ratiņkrēslā būs iespēja iziet sabiedrībā, jo vairums izvēlas pavadīt dzīvi izolēti no apkārtējiem, par cik jūtas neērti sabiedrībā sava fiziskā stāvokļa dēļ.

Izmantojot mobilo pacēlāju pavadonis varēs ērti transportēt cilvēku pa kāpnēm praktiski jebkurā padomju gados celtajā ēkā visā Preiļu novada teritorijā. Preiļu novadā ir vairākas personas, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, taču tas būtu ērti izmantojams arī jebkuras personas, kurai pārvietošanos apgrūtina sasniegtais vecums vai funkcionāli traucējumi, nogādāšanai pie nepieciešamā pakalpojumu sniedzēja, kas izvietots ar liftu neapbūvētas ēkas augstākajos stāvos, piemēram, Preiļu novada domē (ēkas otrajā stāvā ir izvietoti kā novada domes vadības, tā dažādu speciālistu kabineti), kultūras centra izstāžu zālē, NVO aktivitāšu zālē u.tml.

Mobilais pacēlājs iegādāts no uzņēmuma SIA „Tehnovers”, un tuvākajā apkārtnē tas ir vienīgais šāda veida pacēlājs. Pēc uzņēmuma pārstāvja Maira Cibuļa teiktā, Latvijā kopumā viņu uzņēmums ir pārdevis aptuveni 100 šāda veida pacēlājus.

Projekta kopējās izmaksas ir 3171,40 LVL (ar PVN), no kurām  publiskais finansējums ir 2339,56 LVL , projekta līdzfinansējums 10 % jeb 259,95 LVL.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.