Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogu vizīte Preiļu Valsts ģimnāzijā

24.04.2013.

24. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijā pieredzes apmaiņas vizītē bija ieradušies Pļaviņu novada ģimnāzijas metodisko komisiju vadītāji. Viesi tika sagaidīti ar ģimnāzijas audzēkņu ģitāristu ansambļa muzikālu sveicienu, kam sekoja ekskursija pa skolu, iepazīšanās ar metodiskā darba organizēšanu Preiļu Valsts ģimnāzijā, tikšanās ar mūsu skolas metodisko komisiju vadītājiem.

Noslēgumā viesus priecēja Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi. „Mums tās bija patiešām ļoti interesantas un piepildītas stundas, kuru laikā guvām vērtīgu un noderīgu pieredzi arī savam darbam”, tā šo vizīti vērtēja Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā Ilze Seipule. Paldies visiem, kas piedalījās šajā pieredzes apmaiņas pasākumā!

Anita Lazdāne, direktores vietniece metodiskajā darbā

Pēdējās izmaiņas: 24.04.2013.