Viduslatgales Profesionālās vidusskolas audzēkņu pieredzes apmaiņas vizīte Lietuvā

29.04.2013.

Viduslatgales Profesionālās vidusskolas audzēkņu pieredzes apmaiņas vizītes Lietuvā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LLIV – 325 `EDUCATE FOR BUSINESS`

Latvijas-Lietuvas pierobežu projekta LLIV-325- EDUCATION FOR BUSINESS ietvaros, mūsu skolas izglītības programmas Autotransports audzēkņi Lauris Pastars, Aigars Rubans, Jānis Lisovskis, Vitālijs Čerņavka un profesionālo priekšmetu skolotājs Pēteris Landsbergs no 8. -13. aprīlim bija pieredzes apmaiņas vizītē uz Lietuvā, Alantas biznesa un tehnoloģiju skolā.

Audzēkņi un skolotājs iepazinās ar Alantas skolu, Viļņas tehnisko skolu, piedalījās auto apmācības praktiskajās nodarbībās kopā ar lietuviešu audzēkņiem, devās ekskursijās uz observatoriju un Zvejniekciema muzeju.

Izglītības programmu Ēdienu pakalpojumi un Tūrisma pakalpojumi audzēkņi Marija Seile, Arta Klodža, Anna Bēķe, Jānis Jasis, Artjoms Krotovs, Mārīte Trūpa un skolotāja Ināra Liepiņa no 15.-20.aprīlim devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Alantas biznesa un tehnoloģiju skolu.

Audzēkņi piedalījās praktiskajās nodarbībās un gatavoja lietuviešu nacionālos ēdienus, apmeklēja ēdināšanas uzņēmumus, iepazinās ar lietuviešu kultūras un vēstures objektiem.

Mūsu audzēkņi un skolotājs iepazinās ar lietuviešu profesionālās izglītības sistēmu, ieguva jaunas zināšanas un idejas, kuras izmantos savā darbā. Vizītes laikā notika gan kopīgas sarunas par profesiju apguves īpatnībām, par projektā iesaistīto pušu atbildību un ieguvumiem.

Projekta koordinators Skaidrīte Grigale

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.