Preiļos atsākas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve

22.04.2013.

2013. gada 22. aprīlis

Pēc pārtraukuma ziemas mēnešos Preiļos aprīļa beigās atsāksies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” būvdarbi – ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība un rekonstrukcija, lai pilsētas iedzīvotāji varētu izbūvēt pieslēgumus maģistrālajiem tīkliem.

Jau tuvākajās dienās tiks atsākti rudenī pārtrauktie ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi Zaļajā ielā un Kalnu ielā. Tiklīdz atkāpsies pavasara ūdeņi, Pļaviņu ielā, Pils ielā un Mehanizatoru ielā tiks turpināta pieslēgumu izbūve. Savukārt būvdarbus Talsu, Bērzu un Cēsu ielā visdrīzāk varēs atsākt ne ātrāk kā maija vidū, kad būs samazinājies gruntsūdens līmenis.

Lai būvdarbi raitāk virzītos uz priekšu, arī šogad vienlaicīgi strādās vairākas brigādes. Iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un apgrūtinātu piekļuvi saviem mājokļiem. Jācer, ka ūdenssaimniecības attīstības projekta galvenais ieguvums – pilsētas iedzīvotājiem nodrošināta iespēja izveidot pieslēgumu maģistrālajam ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem, tādējādi nodrošinot sev mūsdienu prasībām atbilstošus dzīves apstākļus – atsvērs īslaicīgās neērtības, kas jāpacieš būvdarbu norises laikā.

Projektā paredzētie būvdarbi, saskaņā ar līgumu, noslēgsies šī gada novembrī. Projekta ietvaros maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi iepirkuma procedūras rezultātā veic personu apvienība „Daugavpils būvmehanizācija un Preiļu santehniķis”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Sistēmeksperts”.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 150 713,65 Ls, no tām 2 014 794,88 Ls finansē Eiropas Savienība, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome.

_________________________________________________________

Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.