Deju kopa „Gaida” saņem Kultūras ministrijas Atzinības rakstu

20.04.2013.

20. aprīlī Preiļu kultūras namā ar dzimšanas dienas un pavasara koncertu „Izdejot laiku” kārtējo reizi savus draugus iepriecināja Preiļu novada deju kopa „Gaida”. Dejoja 2. klašu, 3.- 4. klašu, 5.- 6. klašu deju kolektīvi, savu pirmo sniegumu uz skatuves rādīja paši mazākie – pirmskolas vecuma bērni, bet visus klātesošos ar savu dejas meistarību kārtējo reizi apbūra paši lielākie „Gaidas” dejotāji – Preiļu novada kultūras centra un Preiļu Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs.

Koncertu papildināja bilžu prezentācija no deju kopas „Gaida” koncertiem, festivāliem dažādās valstīs un tepat Latvijā. Lielākie dejotāji deju starplaikos savu pasaules redzējumu ietērpa vārdos un lika arī klātesošajiem padomāt par daudzām vērtībām dzīvē. Koncerta laikā skatījām arī video no pašu lielāko dejotāju uzstāšanās pirms astoņiem gadiem, kad deju kolektīvu skatē valstī viņi ieguva augstāko iespējamo punktu skaitu un bija līderi.

Koncerta noslēgumā paldies par ‘izdejotajiem’ gadiem Preiļos un meistarības rādīšanu aiz Latvijas robežām deju kopai teica Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Īpaša pateicība izskanēja lielajiem dejotājiem, kuri šogad, pabeidzot skolu, ‘izlidos’ no bērnības pilsētas, bet kuri ar savu dejas mīlestību, darbu un talantu ir darījuši pazīstamu Preiļu un Latvijas vārdu daudz kur pasaulē. Par latviešu tautas tradīciju popularizēšanu un ieguldījumu kultūras jomā domes priekšsēdētājs deju kopai „Gaida” pasniedza Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības rakstu.   

Dejotājus, vadītāju Gaidu Ivanovu un deju kopas koncertmeistari Initu Pokšāni sveica Preiļu novada Kultūras centra vadītāja vietniece Silvija Kurtiņa un Preiļu Valsts ģimnāzijas pārstāve Natālija Pīzele. Daudz mīlestības un pateicības vārdu Gaidai Ivanovai teica vecāki un viņas audzēkņi – mazie un lielie dejotāji.

Deju kopas „Gaida” dalībnieki un vadītāja Gaida Ivanova pateicās saviem atbalstītājiem – Preiļu novada domei un priekšsēdētājam Aldim Adamovičam, Preiļu novada Kultūras centra kolektīvam un vadītājam Guntim Skrimblim, AS „Preiļu siers” valdes priekšsēdētājam Jāzepam Šņepstam, Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāju kolektīvam un direktorei Ligitai Pauniņai, Preiļu 1. pamatskolas skolotājiem un direktorei Norai Šņepstei, ziedu salonam „Multiflora L”, visiem Preiļu pilsētas ļaudīm, kuri apmeklē koncertus un lepojas ar „Gaidu”, dejotāju vecākiem par rūpēm, kas daudzu gadu garumā veltītas bērniem.

Tradicionāli lielo dejotāju pieredzi pārņem mazākie, jo ir dejas, kuras nekad nezaudē savu vērtību. Šajā koncertā ģimnāzijas dejotāji 6. klases deju kolektīvam nodeva savu lielisko „Ābrama polku”, bet ‘trešajiem’- „Stabulīti”. Lielajiem dejotājiem vēl priekšā piedalīšanās Dziesmu un deju svētkos vasarā un, iespējams, vēl kāds koncerts „Gaidas” sastāvā, bet viņi ir pārliecināti, ka deja būs arī turpmāk, jo tā ir vērtība visai viņu dzīvei.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 20.04.2013.