Atsākušies Rēzeknes ielas rekonstrukcijas darbi

23.04.2013.

2013. gada 23.aprīlī

Iestājoties pavasarim un uzlabojoties laika apstākļiem, tiek atsākta Rēzeknes ielas rekonstrukcija, kas notiek projekta „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” ietvaros.

Darbi Rēzeknes ielas posmā no Brīvības ielas līdz Kooperatīva ielai tika uzsākti 23.aprīlī ar ietves demontēšanu ielas kreisajā pusē. Ielas braucamā daļa šajā ceļa posmā, kā līdz šim, paliks atklāta satiksmei un netraucēs autotransporta kustību. Materiāli, kas tiks iegūti ietves demontēšanas laikā, tiks nodoti un nogādāti glabāšanā SIA „Preiļu saimnieks” teritorijā.

7.maijā tiks uzsākta Rēzeknes ielas vecā asfalta frēzēšana posmā no Kooperatīva ielas līdz apvedceļam, līdz ar to šī iela būs pilnībā slēgta satiksmei. Autotransporta kustība tiks novirzīta pa Kooperatīva un Viļānu ielām. No Rēzeknes ielas daudzdzīvokļu masīva autotransporta kustība tiks novirzīta caur Kārsavas ielu uz Rēzeknes ielu pie veikala „Preilis” vai pa jaunizveidoto pagaidu ceļu gar koģenerācijas staciju uz Liepu ielu.

Pirms darbu uzsākšanas, atbilstoši Latvijas Valsts ceļu noteikumiem izstrādātai un apstiprinātai satiksmes organizācijas shēmai, tika uzstādītas visas nepieciešamās ceļa zīmes.

Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, plānots Rēzeknes ielas rekonstrukcijas darbus pabeigt jūlija beigās.

Atgādinām, ka 2012. gada 26. septembrī starp Preiļu novada domi un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju tika parakstīta vienošanās par projekta „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” īstenošanu.

Projekta ietvaros notiek Rēzeknes ielas (tranzītiela – ceļš P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi) rekonstrukcija 0,631 kilometra garumā, kas ietver arī attiecīgā ielas posma pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūvi, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, jauna asfaltbetona seguma ieklāšanu, ietvju izbūvi, apgaismojuma ierīkošanu un satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanu. Rekonstrukcijas rezultātā Rēzeknes ielā uzlabosies satiksmes drošība un satiksmes organizācija. Būvdarbus veic SIA „Krustpils”, būvdarbu būvuzraudzību – SIA „BaltLine Globe” un autoruzraudzību būvdarbiem – SIA „C Projekti”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 709 270,49, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas Ls 652 063,69 (Ls 488 982,56 ERAF finansējums (74,99%), Ls 19 561,91 valsts budžeta dotācija pašvaldībām (3%), Ls 143 519,22 pašvaldības budžeta līdzfinansējums (22,01%)) un projekta neattiecināmās izmaksas Ls 57 207,49.

Preiļu novada domes kopējais finansējums projekta īstenošanai sastāda Ls 200 726,71. 

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

 

Pēdējās izmaiņas: 23.04.2013.