Pavasara labiekārtošanas darbi Preiļu parkā

23.04.2013.

Preiļu parka muižas teritorija, ielu alejas un apstādījumu teritorijas ir viena no mūsu pilsētas vērtībām, kas prasa ne tikai regulāru, bet arī rūpīgi izsvērtu kopšanu. Ik gadus Preiļu novada domes piešķirto līdzekļu ietvaros SIA „Preiļu saimnieks” Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļa veic parka uzturēšanas un labiekārtošanas darbus.

Lai mūsu pilsētas parks saglabātos veselīgs un skaists, ik gadus pakāpeniski tiek veikta mazvērtīgo pašizsējas koku un krūmu izciršana. SIA „Preiļu saimnieks” Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļā pastāstīja, ka šopavasar izzāģēti vēja aizlauztie un kritušie koki un krūmi aiz jaunās estrādes, nozāģēti pils tuvumā augošie koki, kuru zari un lapas radīja kaitējumu pils ēkai. Uzsākta nokaltušo un bīstamo koku zaru zāģēšana gar gājēju celiņiem. Parka labiekārtošanas darbus šopavasar apgrūtināja biezā sniega sega.

Parka kopšana prasa sevišķu pieeju un īpašas zināšanas. Latvijā ir arī tādi muižu parki, kurus neatgriezeniski sabojājusi nepareiza un nepārdomāta kopšana, mūsu parku tas vēl nav skāris. Parka labiekārtošanā darbus nevar sasteigt, jāņem vērā, ka dabā viss atjaunojas lēnām un pakāpeniski. Tāpat lieliski jāpārzina koku un krūmu sugas un to īpašības, lai varētu veikt atbilstošu to kopšanu. Visi darbi, kas notiek Preiļu parkā, tiek veikti, ņemot vērā, ka parks ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Labiekārtošanas darbi notiek, ievērojot speciāli izstrādātas parka apsaimniekošanas darbu rekomendācijas, kas saskaņotas ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošo Dabas aizsardzības pārvaldi. Bīstamo koku nozāģēšanai ir saņemtas nepieciešamās atļaujas. Koku izciršana parkā tiek veikta, saglabājot dažādu dendroloģiski vērtīgu koku un krūmu stādījumus.

Aprīlī Preiļu parku apmeklēja parku pētniece un arhitekte Ilze Māra Janele. Viņa gadu gaitā ir pētījusi mūsu parka vēsturi un izstrādājusi vairākus parka atjaunošanas un saglabāšanas projektus. Pēc parka apmeklējuma I. M. Janele izteica atzinību par pareizu parka teritorijā esošo koku un krūmu izciršanu iedalīto līdzekļu apjomā, bet parkā vēl ir daudz darāmā – būtu jāsāk ar celiņu sakārtošanu. Speciālistes vērtējumā SIA „Preiļu saimnieks” ir apliecinājis, ka ir spējīgs pareizi veidot un kopt parku, un, ja vien tam turpmāk tiks atvēlēti līdzekļi, vajadzētu iesākto turpināt. 

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 23.04.2013.