Biznesa atbalsta programmām jābūt pieejamām visiem uzņēmējiem

19.04.2013.

Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centrs (LUAC) veiksmīgi realizē jau gandrīz 30 uzņēmējdarbības atbalsta (ar nosaukumu – “Biznesa uzrāviens”) un 6 sadarbības (ar nosaukumu – “Biznesa partneri”) programmas, kas to dalībniekiem nodrošina unikālas konkurētspējas priekšrocības.

Taču, diemžēl programmu klāsts ir pārāk apjomīgs, uzņēmumi ne vienmēr paši spēj līdz smalkākajām detaļām izprast katras programmas dalības nosacījumus un sagaidāmos ieguvumus.

Lai novērstu iespēju, ka uzņēmēji apjūk pārāk plašajā piedāvāto atbalsta un sadarbības programmu klāstā, šobrīd līdz 30. aprīlim tiek piedāvāta unikāla iespēja – individuāla atbalsta un sadarbības programmas plāna sastādīšana.

Kā uzsver LUAC eksperti, biznesa atbalsta programmām ir jābūt pieejamām ikvienam uzņēmējam, tādēļ pēc iespējas jānodrošina konsultatīvais atbalsts, lai palīdzētu uzņēmumam izvēlēties no plašā piedāvājuma viņam piemērotāko, lietderīgāko un vajadzīgāko, izvērtējot katra uzņēmuma visas nākotnes attīstības iespējas.

Reģistrācijas maksa, kas nodrošina individuāla atbalsta un sadarbības programmu plāna izveidi, sastāda Ls 40,-

Pieteikumu var iesniegt aizpildot pieteikumu LUAC, www.biznesauzraviens.lv un www.biznesapartneri.lv interneta vietnēs.

 

Pēdējās izmaiņas: 19.04.2013.