Intensīvais seminārs “Kā strādāt ar personālu: Mazākas algas – augstāka motivācija!” jeb 5 soļu pieeja

10.05.2013.

Dalībnieki/mērķauditorija:

Uzņēmumu īpašnieki un menedžments, personāla vadības speciālisti un citi interesenti.

Norises laiks: 10. maijs no plkst. 10:00 līdz 16:00

Norises vieta: Rīga, centrs

Lektors: pazīstamā eksperte, biznesa psiholoģe un trenere Mg. psych. Zane Veinberga

Zane Veinberga veic gan dažādu uzņēmumu darbinieku apmācības, gan pasniedz lekcijas par saskarsmi, klientu apkalpošanas pamatprincipiem, darbu multikulturālā vidē, veiksmīgas pārdošanas pamatprincipiem un tehnikām un citām aktuālām tēmām gan tūrisma, viesmīlības gan apkalpošanas nozarē kopumā. Savos semināros un lekcijās viņa sniedz iespēju izprast uzņēmumā notiekošos procesus un praktiskās darba grupās apkopot efektīvus paņēmienus kā virzīties uz pārmaiņām un uzņēmuma attīsību.

Cenas: tikai Ls 249 + PVN, ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) tikai Ls 49 (PVN nav!)

Mērķis

Aizvien lielāka daļa uzņēmumu vadītāji izmanto zināšanas par to, kā motivēt savus darbiniekus, kā izvērtēt efektīvākos motivātorus un kā noturēt labākos profesionāļus savā komandā, tādā veidā palielinot uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti un konkurētspēju. Diemžēl šodien uzņēmuma vadītājs varētu teikt, ka „nav jau grūti motivēt, ja ir pietiekami augstas algas un ir iespēja maksāt prēmijas”.

Šis seminārs atbildēs uz jautājumu- kā efektīvi un bez liekiem tēriņiem motivēt darbinieku pēc tam, kad viņa darba samaksa ir samazināta? Semināra mērķis ir sniegt Jums izpratni par motivēšanu un piedāvāt praktiskus instrumentus, kurus varēsiet izmantot līdztekus atalgojuma sistēmas izmaiņām. Semināra saturs tiek balstīts uz pieciem soļiem, pēc kuru apgūšanas Jūs zināsiet, kā paaugstināt savu darbinieku motivāciju.

Semināra saturs:

1. SOLIS – definējiet

Pirmais uzdevums, pirms uzsākt pārmaiņas uzņēmumā vai komandā, ir precīzi definēt sasniedzamo mērķi, cik esat gatavi veltīt laiku un resursus. Semināra gaitā būs iespēja izvērtēt konkrētu situāciju piemērus un izvērtēt labākos, šai situācijai piemērotākos, risinājumus.

2. SOLIS – saprotiet

Šis solis ļaus saprast motīvus un uzzināt, ko pētījumos ir atklājuši zinātnieki, kuru nolūks bija noskaidrot, kas var paaugstināt darbinieku sniegumu. Iepazīstot dažādas teorijas par motivāciju, Jūs varēsiet izvērtēt visu darbinieku kopējos un katra darbinieka individuālos motīvus, un izvēlēties atbilstošākos motivēšanas veidus.
Šajā semināra daļā tiks aplūkots:
-Motivācijas definīcijas;
-motivāciju teorijas;
-motivēšanas veidi, u.c.

3. SOLIS – uzziniet

Trešais solis palīdzēs uzzināt darbinieku apmierinātību ar darbu un darbinieku lojalitāti uzņēmumam. Ņemot vērā, ka gan viens, gan otrs var būt tiešs indikators tam, vai darbinieks vēlas palikt strādāt uzņēmumā un, cik labi viņš to darīs, šajā solī tiks sniegta informācija un praktiski „instrumenti“ apmierinātības ar darbu un lojalitātes noteikšanai.
Šajā semināra daļā tiks aplūkots:
– Definīcija, ko nozīmē apmierinātība ar darbu;
– lojalitātes definīcija;
– apmierinātības ar darbu un lojalitātes nozīme uzņēmumā un to noteikšana.

4. SOLIS – izvērtējiet

Ceturtais solis ļaus izvērtēt efektīva atalgojuma sistēmas nozīmi. Samazinot darbinieka atalgojumu ir jārēķinās ar motivācijas pazemināšanos, taču to var atkal paaugstināt- izstrādājot pārdomātu un uzņēmumam piemērotu atalgojuma sistēmu. Rūpīgi izvērtējot uzņēmuma iespējas un ieviešot jaunu atalgojuma sistēmu var ne tikai samazināt izdevumus, bet arī padarīt darba procesus daudz organizētākus un efektīvākus.
Šajā semināra daļā tiks aplūkots:
– Kas ir efektīva atalgojuma sistēma;
– efektīvas atalgojuma sistēmas veidi;
– ieguvumi.

5. SOLIS – pielietojiet

Apkopo iegūto informāciju un izmanto to! Šajā daļā tiks aplūkoti dažādi ieteikumi praktiskai zināšanu izmantošanai. Lai darbinieki uzņemtu izmaiņas pēc iespējas atsaucīgāk, tiks aplūkoti arī praktiski padomi, kā ieviest jauninājumus uzņēmumā.
Šajā semināra daļā tiks aplūkots:
– Atalgojuma sistēmas veidošana un ieviešana;
– ieteikumi jauninājumu ieviešanā, u.c.

Pēc teorētiskas zināšanu apguves būs iespēja atsvaidzināt un izmantot seminārā iegūto informāciju veicot praktiskus uzdevumus grupā.

Kopējais semināra ilgums – 6 stundas, paredzētas divas kafijas pauzes.

Ieguvumi no piedalīšanās seminārā

Pēc dalības šajā semināra Jūs spēsiet izvērtēt un izprast darbinieku motīvus, izmantot tos darba algas samazināšanas gadījumā, zināsiet un sapratīsiet, kāpēc darbs sniedz labus vai ne tik labus rezultātus un ar ko tas ir saistīts. Ar iegūtajām zināšanām Jūs varēsiet izvērtēt, kādas izmaiņas ir nepieciešamas, lai motivētu darbiniekus un sasniegtu labākus darba rezultātus, un veicinātu gan uzņēmuma darba vides uzlabošanos, gan tā ekonomisko izaugsmi.

Kontaktinformācija:

Diāna Rudzīte
“Biznesa semināri”
Tālrunis: 20355559

 

PIETEIKUMA ANKETA (jānosūta uz e-pastu: info@biznesaseminari.lv

Semināra nosaukums

Intensīvais seminārs
“Mazākas algas – augstāka motivācija!” jeb 5 soļu pieeja

Norises datums

10. maijs no plkst. 10:00 līdz 16:00

 

Uzņēmuma nosaukums

 

Reģ. Nr.

 

Adrese

 

Dalībnieka vārds, uzvārds

 

Ieņemamais amats

 

Kontakttālrunis

 

E-pasts

 

Pēdējās izmaiņas: 10.05.2013.