Par smagsvara transportlīdzekļu satiksmes aizliegumiem un ierobežojumiem sakarā ar pavasara klimatiskajiem apstākļiem

15.04.2013.

Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 5. panta otro daļu, kas nosaka, ka autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, Ceļu satiksmes likuma 8.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ceļa pārvaldītājs satiksmi uz laiku var ierobežot vai aizliegt, ja radušies nelabvēlīgi ceļa, klimatiskie vai citi apstākļi, kas apdraud satiksmes drošību, un 1998. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” 4.2., 5.apakšpunktu, Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka, lai novērstu pašvaldības autoceļu braucamās daļas bojāšanu pavasara šķīdoņa laikā, ar 2013. gada 15. aprīli tiek ierobežota smago automašīnu kustība uz sekojošiem ceļiem Preiļu novada teritorijā:

  1. Preiļu pagasta pārvaldes teritorijā;

1.1.   Maļinovka – L. Pupāji – Jermaki (pusloks);

1.2.   Vaivodi – Sporāni – Zemessardzes šautuve – Placinski;

1.3.   Anspoki – Stolderi.

  1. Aizkalnes pagasta pārvaldes teritorijā:

2.1.   Aizkalne – Molauka;

2.2.   Aizkalne – Zapori;

2.3.   Garkalni – Ročāni;

2.4.   Strodopole – Novosele;

2.5.   Želvi – Raudauka.

  1. Pelēču pagasta pārvaldes teritorijā:

3.1.   Arendole – Pelēči;

3.2.   Pelēči – Mazuri – Nīdermuiža.

  1. Saunas pagasta pārvaldes teritorijā:

4.1.   Skuteļi – Jezufinova:

4.2.   Lakauski – Viktorovka;

4.3.   Betišķi – Jašore;

4.4.   Sutri – Krivoki – Krivasola – Razrivka.

 

      Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku.

Pēdējās izmaiņas: 15.04.2013.