Veselības inspekcija aicina veikt preventīvos pasākumus pirms plūdu sākšanās dzeramā ūdens kvalitātes saglabāšanai

11.04.2013.

Veselības inspekcija aicina iedzīvotājus jau laicīgi veikt preventīvos pasākumus, lai novērstu iespējamo dzeramā ūdens piesārņojumu, kas var rasties plūdu rezultātā.

Atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) sniegtajai informācijai, kā ik gadu, arī šogad, plūdi gaidāmi Daugavas lejpusē, Gaujā  pie Ādažiem un Carnikavas, Lielupē pie Mežotnes, Ventas un Ogres upes tuvumā. Taču aicinām arī citu novadu iedzīvotājus, kurus ik gadu skar un iespējami varētu skart plūdi – ūdens līmeņa celšanās upēs un ezeros, kas var notikt lietus vai sniega segas straujas kušanas, ledus (vižņu) sastrēgumu rezultātā – pirms plūdiem veikt pasākumus, kas mazinās iespējamo vides piesārņojumu un cilvēku veselības apdraudējumu. Piemēram, izsūknēt notekūdeņu un tualetes bedres, kā arī pārliecināties, lai drošās vietās atrastos dažādas ķīmiskās vielas un produkti, norobežot un izvest atkritumus.  

Aicinām iedzīvotājus plūdu draudu gadījumā jau laicīgi nodrošināties ar ūdens krājumiem, jo plūdu laikā akās var ieplūst virszemes, t.sk. arī kanalizācijas ūdeņi, kas var kļūt par akūtu zarnu infekciju, t.sk. vīrusa hepatīta A izraisītājiem. Ja ir aizdomas, ka akas ūdenī varētu būt nokļuvušas dažādas ķīmiskās vielas un / vai fekālais piesārņojums, ieteicams veikt ūdens analīzes laboratorijā. Akas ūdens pārbaude ir jāveic pašiem iedzīvotājiem. Veselības inspekcijas speciālisti var piedāvāt iegūto testēšanas rezultātu izvērtēšanu, nosakot, vai pārbaudītais ūdens ir izmantojams uzturā.

Rūpējoties par sabiedrības veselību plūdu laikā, atbildīgajai pašvaldībai, kuras teritorijā vai īpašumā atrodas publiskās ūdens apgādes ūdens ņemšanas vieta, būtu jāveic tajā esošā ūdens kvalitātes ārpusplāna pārbaude, ja paredzami piesārņojuma riski plūdu dēļ.  

Šaubu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus sazināties ar Veselības inspekcijas speciālistiem, kuri sniedz konsultācijas arī reģionos. Kontakti, kā arī plašāka informācija par dzeramā ūdens kvalitāti un tā iespējamo piesārņojumu atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā www.vi.gov.lv

Informāciju sagatavoja:

Veselības inspekcijas

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Raboviča

Tālrunis: 67819677, 28342858

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.