Turpinās projekts „ESTLATRUS TRAFFIC” par satiksmes drošības uzlabošanu Preiļos

17.04.2013.

Preiļu novada dome turpina realizēt Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projektu ELRI-109  „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC”, kura rezultātā tā triju dalībvalstu (Latvijas, Igaunijas un Krievijas) pierobežu teritoriju ceļu satiksmes dalībnieki varēs piedalīties dažādos pasākumos, kas būs veltīti drošības uzlabošanai uz ceļa.

Projekta ietvaros Preiļu novada dome sadarbībā ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru Preiļos, Sporta skolas stadionā (Aglonas ielā 24) šā gada 17. aprīlī, plkst. 14:00 organizēs Preiļu novada jauno satiksmes dalībnieku sacensības „DROŠAIS RITENIS”.

Sacensībās „DROŠAIS RITENIS” aicinām piedalīties Preiļu novada zēnus un meitenes, kas dzimuši 2001., 2002. un 2003.gados. Sacensības notiek komandās, tādēļ aicinām pieteikt komandas, vienā komandā startē 3 zēni un 3 meitenes. Sacensību dalībnieki var startēt ar saviem velosipēdiem vai izmantot organizatoru velosipēdus (24 collu riteņi).

Sacensības notiks divās daļās: teorētiskā daļa, kurā pārbaudīs zināšana par ceļu satiksmes noteikumiem un velosipēda uzbūvi; praktiskā daļa, kurā būs nepieciešams ar velosipēdu prasmīgi izbraukt šķēršļu josla 9 posmus. Ar sacensību nolikumu var iepazīties Preiļu novada domes mājas lapā: www.preili.lv (zem sadaļas izglītības ziņas) un Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā.

Sacensību uzvarētājiem (pirmajai vietai) pārstāvēs Preiļu novadu starptautiskajās jauno riteņbraucēju sacensībās Rēzeknē, kur piedalīsies Latvijas, Krievijas un Igaunijas komandas. Starptautiskais pasākums norisināsies šā gada 16.maijā. Sacensību dalībnieki (uzvarētāj komanda) no Preiļu novada tiks nodrošināti ar transporta pakalpojumiem un ēdināšanu, šīs izmaksas tiks segtas no projekta budžeta.

Komandas pirmo 3 vietu ieguvējas saņems balvas, pārējie sacensību dalībnieki – suvenīrus. 

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 32 788,62 Ls, no kuriem 90% t.i. 29 509,76 Ls tiek finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 3 278,86 Ls.

 

 

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. 

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu 

Informāciju sagatavoja:
Inese Matisāne,  projekta koordinatore,
tālr.: 65322766, e-pasts: inese.matisane@preili.lv

 

Pēdējās izmaiņas: 17.04.2013.