Vasarā notiks ebreju kapsētas labiekārtošanas darbi Preiļos

09.04.2013.

Pagājušajā nedēļā notika saruna par vasarā ieplānoto ebreju kapsētas labiekārtošanu Preiļos. Uz tikšanos Kultūras nama mazajā zālē bija ieradies Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, ebreju piemiņas vietas un kapsētas labiekārtošanas projekta Preiļos arhitekts Sergejs Rižs, Latvijas ebreju kopienas izpilddirektore Gita Umanovska, muzeja „Ebreji Latvijā” direktors Iļja Ļenskis, biedrības LOT vadītājs Klauss Peters Rekss (Vācija), kurš vada ebreju kapu sakopšanas projektus Latvijā, projekta darba grupas pārstāvji no Latvijas un Vācijas, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore Tekla Bekeša, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja vēstures speciāliste Zane Butlere, SIA „Preiļu celtnieks” vadības pārstāvji Egils Stikāns un Vasilijs Zaicevs, projekta finansētāja Dāvida Zilbermaņa pilnvarotā persona Preiļos Marija Verze. Tikšanās mērķis bija pārrunāt ebreju kapsētas labiekārtošanas darbu gaitu, nospraust termiņus, kad veicami darbi un vienoties par projekta norisi.

Diskusija par ieplānotajiem darbiem notika visai aktīvi. Sergejs Rižs iepazīstināja klātesošos ar izstrādāto projektu, kura ietvaros jau pirms desmit gadiem veikta Holokausta memoriāla būvniecība Preiļos. Tagad projekta turpinājumā paredzēts labiekārtot ebreju kapsētu, izveidojot to par pievilcīgu teritoriju, paceļot un notīrot tur esošos kapakmeņus un pieminekļus, izveidojot jaunus celiņus, kuri būtu ērti piekļūšanai pie kapu kopiņām un kapsētas sakopšanai. Paredzēts atjaunot vēsturisko ieeju kapsētā, apkārt visai teritorijai jāizveido dzīvžogs. Sergejs Rižs paskaidroja, ka labiekārtojot kapsētu, tiks saglabāti tie ceļi ap kapu teritoriju, kurus izmanto vietējie iedzīvotāji.

Projekta pasūtītājs un finansētājs ir Ņujorkā dzīvojošais, Preiļos dzimušais tehnisko zinātņu profesors Dāvids Zilbermans. Par celiņu un ieejas būvniecības darbiem ir noslēgts līgums starp finansētāju un SIA „Preiļu celtnieks”. Kapakmeņu pacelšanas un tīrīšanas darbus veiks projekta darba grupa no Latvijas un Vācijas Klausa Petera Reksa vadībā. Pašvaldība nodrošinās projekta darba grupas dalībniekus ar nepieciešamo tehniku un materiāliem. Organizatorisko jautājumu kārtošanā iesaistīsies Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbinieki. Pirmie darbi kapsētā varētu sākties jau jūnijā. Līdz jūnijam tiks izstrādāts arhitektoniskais projekts ieejas izveidošanai kapsētā. Biedrības LOT pārstāvji ieradīsies vasaras vidū.

Klauss Peters Rekss līdzīgus projektus jau vadījis citur Latvijā. Arī jaunieši, kuri darbojas, jau ieguvuši krietnu pieredzi. Biedrība ir veikusi ebreju kapsētu labiekārtošanas darbus vairākās Latvijas pilsētās.

Ciemiņi atzinīgi novērtēja pašvaldības ieguldījumu holokausta memoriāla un kapsētas teritorijas ikgadējā sakopšanā. Arī šī projekta aktivitātes ir saņēmušās atbalstu no Preiļu novada domes vadības un deputātiem.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 09.04.2013.