Rezultāti skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā „IEVELC DZIĻĀ ELPĀ SAVU LATVIJU!” Preiļos un Latgales novadā

20.03.2013.

20. martā Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā notika Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!”. Konkurss notika ar mērķi izkopt bērnos un jauniešos nacionālo identitāti, emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku.

Konkursā izskanēja 46 daiļdarbi un literārās kompozīcijas, tematiski saistītas ar ģimeni, māju, valodu, tēvzemi, Latviju – to visu bija gatavojuši dalībnieki no Preiļu 1.pamatskolas, Preiļu 2.vidusskolas, Preiļu Valsts ģimnāzijas, no Priekuļu, Salas, Galēnu pamatskolām un no Preiļu novada bērnu un jauniešu centra.

Konkursu vērtēja žūrijas eksperti: Dzintra Šmukste (Preiļu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu speciāliste, latviešu valodas skolotāja), Ināra Urča (Preiļu novada Kultūras centra pasākumu koordinatore un vadītāja, teātra pulciņa skolotāja), Valentīna Maksimova (Preiļu 2.vidusskolas skolotāja un muzeja vadītāja).

Konkursā uzrādīja augstus rezultātus, saņēma diplomus un ieguva iespēju pārstāvēt Preiļu novadu Skatuves runas konkursā Latgales novadā:

  • Elizabete Stalidzāne – 9.klases skolniece no Preiļu 1.pamatskolas (skolotāja Anda Anspaka),
  • Kristiāna Skutele – 8.klases skolniece no Priekuļu pamatskolas (skolotāja Diāna Bravacka).

Labus rezultātus uzrādīja un ieguva atzinības rakstus:

  • Solvita Ragauša – 4.klases skolniece no Priekuļu pamatskolas (skolotāja Albīna Pauniņa),
  • Vjačeslavs Krupins – 3.klases skolnieks no Preiļu 2.vidusskolas (skolotājas – Vija Daukšte un Nadežda Masenkova),
  • Beāte Petrova-Kolosova – 9.klases skolniece no Preiļu 1.pamatskolas (skolotāja Anda Anspaka),
  • Vjačeslavs Petrovs – 9.klases skolnieks no Preiļu 2.vidusskolas (skolotājas Vija Daukšte un Nataļja Kondratjeva),
  • Juris Lubāns – 3.kursa audzēknis no Preiļu Valsts ģimnāzijas (skolotāja Ingūna Patmalniece).

4.aprīlī Daugavpilī notika konkursa 2.kārta – tajā tikās labākie Latgales novada daiļlasītāji un literāro uzvedumu dalībnieki. Skatuves runas konkursā 32 dalībnieku konkurencē visaugstāko punktu skaitu un 1.pakāpes diplomu ieguva Elizabete Stalidzāne no Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu novada bērnu un jauniešu centra (skolotājas Anda Anspaka un Vilhelmīne Jakimova), 1.pakāpes diplomu ieguva arī Priekuļu pamatskolas skolniece Kristiāna Skutele (skolotāja Diāna Bravacka). Meitenēm vēl priekšā uzstāšanās projekta noslēguma pasākumā Rīgā, rudenī – Latvijas 95.dzimšanas dienas priekšvakarā.

Savukārt literāro uzvedumu konkursā 9 grupu konkurencē visaugstāko novērtējumu, 1.pakāpes diplomu ieguva un skatītājus līdz asarām aizkustināja Preiļu novada bērnu un jauniešu centra teātra grupas „Kājām gaisā” audzēkņu literārais uzvedums „Es ticu…”, kurā tika atspoguļoti dažādi bērnu, kuru vecāki ir devušies prom no Latvijas, likteņi (tekstu autori- Inga Gaile, Dāvis Ondzulis), skolotāja Vilhelmīne Jakimova.

Konkursu vērtēja Dace Liepeniece – režisore un pedagoģe, Jānis Kaijaks – aktieris, režisors un pedagogs, Dace Jurka – Valsts izglītības satura centra vecākā referente.

Informāciju sagatavoja:
Anita Kolosova – Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktores vietniece

Pēdējās izmaiņas: 20.03.2013.