Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu MVK PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAI

03.05.2013.

Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu MAZO UN VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU (MVK) PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAI

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu MVK projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību, kā arī dažādotu ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni Preiļu novada teritorijā.

Līdzfinansējumu MVK projektiem finansē no Preiļu novada pašvaldības 2013. gada budžeta līdzekļiem.

Kopējais piešķirtais finansējums MVK projektu līdzfinansēšanai Ls 5000. 

Līdzfinansējums tiek piešķirts MVK projektiem, kas paredz:

  • nodarbinātības veicināšanu – jaunu darba vietu radīšanu,
  • tūristu piesaisti no apkārtējām pilsētām un kaimiņvalstīm,
  • esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu,
  • līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem ES projektiem,
  • infrastruktūras uzlabošanu.

Projektu pieteikumus konkursam var iesniegt MVK, kuru definīcijas atbilst Eiropas Komisijas 2004.gada 25.februāra Regulai (EK) Nr.364/2004.

Pieļaujamā Domes līdzfinansējuma intensitāte vienas komercsabiedrības vienam projektam ir līdz 50% no projekta pieteikuma budžeta.

Vienas komercsabiedrības vienam projektam maksimāli pieļaujamais Domes līdzfinansējuma apmērs ir Ls 1000.

Viena komercsabiedrība konkursa kārtībā var saņemt Domes līdzfinansējumu vienam projektam vienā izsludinātajā konkursā.

Projekta pieteikumus var iesniegt Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī 19, Preiļos no 2013. gada 3. maija līdz 2013. gada 3. jūnijam  plkst. 16.00

Projekta konkursa nolikums (PDF).

Projekta pieteikuma veidlapa (DOC).

Projekta atskaites veidlapa (DOC).

Sīkāka informācija pa tālruni 26636243.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.