Preiļu novada mazo vokālistu panākumi konkursos 2013. gadā

17.03.2013.

Novada mazie vokālisti, vecumā no 3 līdz 5 gadi pulcējās uz konkursu „Cālis 2013” Preiļu Kultūras namā 2013.gada 17.martā, ko organizēja Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs ar mērķi veicināt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību. Konkursa dalībniekus vērtēja SANTA KARĪNA OŠA (Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas mūzikas pedagoģe) un OLGA SILIŅA (Preiļu 2.vidusskolas mūzikas skolotāja).

Galveno titulu ieguvēji– „Cāļi”, kas pārstāvēja Preiļu novadu konkursā „Cāļu Cālis 2013” Latgales novadā:

      Cālis 2013 Preiļu novadā – AIGARS TEILĀNS (5 gadi), skolotāja Daina Erte

      Vice Cālis 2013 – BEĀTE CIRŠA (4 gadi), skolotāja Rita Grebeža

Konkursa dalībnieki, kuri arī ieguvuši ne mazāk svarīgus godpilnus titulus:

      Cālis – Skatītāju simpātija 2013 – ESTERE ŠŅEPSTE (3 gadi), skolotāja Daina Erte

      Skanīgākais Cālis – AMĒLIJA SKUTELE (4 gadi) – Priekuļu pamatskolas pirmskolas grupa, skolotāja Anita Fedotova

      Drošākais Cālis – SELĪNA KOKORĪTE (3 gadi) – Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs, skolotāja Daina Erte

      Košākais Cālis – ADELĪNA GRIBONIKA (3 gadi) – Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs, skolotāja Daina Erte

      Smaidīgākais Cālis – ROMIJA ESTERE TRIZNA (3 gadi) – Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs, skolotāja Daina Erte

      Stilīgākais Cālis – AMANDA TRUBIŅA (5 gadi) – Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs, skolotāja Daina Erte

      Šarmantākais Cālis – EVELĪNA ŠŅEPSTE (4 gadi) – Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”, skolotāja Inese Orinska

      Nopietnākais Cālis – MARTA REČA (3 gadi) – Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”, skolotāja Inese Orinska

      Galantākais Cālis – JĀNIS STOLIPINS (6 gadi) – Salas pamatskolas pirmsskolas grupa, skolotāja Inga Dzalba

      Elegantākais Cālis – REINIS PASTARS (5 gadi) – Salas pamatskolas pirmsskolas grupa, skolotāja Inga Dzalba

      Sirsnīgākais Cālis – KATRĪNA NAGLE (4 gadi) – Riebiņu novads, skolotāja Solvita Erta

Galveno balvu – lielo suni – šogad, kā katru gadu daudzu gadu garumā dāvāja SIA Salang-Preiļi vadītājs GUNĀRS SVILĀNS. Liels paldies sponsoram par rūpēm un uzticību mazo vokālistu konkursam „Cālis”! Pārējās balvas tika sagādātas, pateicoties Preiļu novada domei.

Otrajās Lieldienās, 1.aprīlī, Daugavpils novada kultūras centrā notika starpnovadu mazo vokālistu konkurss „Cāļu cālis 2013”, ko organizēja Daugavpils novada Kultūras pārvalde.

15 dalībnieku konkurencē titulu „Cāļu cālis 2013”, ieguva piecgadīgā Evelīna Otaņķe no Līvānu novada. Bet par konkursa „Skatuviskāko cāli” tika atzīts piecgadīgais Aigars Teilāns no Preiļu novada, pedagogs Daina Erte, savukārt ar titulu „Ritmiskākais cālis” apbalvota piecgadīgā Beāte Cirša arī no Preiļu novada (pedagogs Rita Grebeža). Pārējie konkursa dalībnieki saņēma diplomus par piedalīšanos konkursā un organizatoru sarūpētās balvas.

Novēlam veiksmi Preiļu novada mazajiem dziedātājiem citos dziedāšanas konkursos arī turpmāk! Liels paldies par ieguldīto darbu un par atsaucību pedagogiem! Uz tikšanos nākamgad, konkursā „Cālis 2014”!

Informāciju apkopoja: Anita Kolosova, Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktores vietniece

Foto: Uzstājas Aigars Teilāns un Beāte Cirša konkursā „Cāļu cālis 2013” Daugavpilī.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.