Lauku saimniekiem iespēja pieteikties Valsts Lauku tīkla aktivitātei “Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana”

07.04.2013.
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana ietvaros līdz 2013. gada 24. aprīlim aicina lauksaimniekus pieteikt dalību konkursam minētajā pasākumā.

Lai lauksaimnieki pretendētu uz valsts un Eiropas Savienības atbalsta veidiem lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros, jāievēro gan savstarpējās atbilstības (SA) prasības, gan arī minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un citas obligātās prasības. Lauksaimniekiem ir iespēja ar LLKC sertificētu konsultantu palīdzību izvērtēt saimniecību atbilstību SA prasībām, aizpildot vizītes lapu, un saņemt konsultācijas saimniecības ražošanas efektivitātes paaugstināšanai.

SA atbalsta nodrošināšanu lauksaimniekiem veic sekojošās jomās:

·         Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi.

·         Vides aizsardzība;

·         Sabiedrības, dzīvnieku un augu veselība;

·         Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija

·         Dzīvnieku labturība

Pēdējās izmaiņas: 07.04.2013.