Aicinām iepazīties ar jaunākajām ziņām par finanšu piesaistes iespējām no reģionālajiem Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centriem

04.04.2013.

Izsludināts projektu konkurss “Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta “Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”
22.03.2013
Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2013. gada 22. aprīlim izsludina atklātu projektu konkursu „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”. Projektu iesniedzējs – pašvaldība.

Izsludināti vairāki projektu konkursi kultūras jomā
22.03.2013
Valsts kultūrkapitāla fonds izsludinājis vairākus projektu konkursus un mērķprogrammas, lai sniegtu atbalstu projektiem kultūras jomā. Projekta pieteikumus var iesniegt fiziskas personas vai juridiskas personas, kas atbilst konkursu nolikumu prasībām.

Atbalsta iespējas ES programmas “Eiropa pilsoņiem” ietvaros
22.03.2013
ES programma “Eiropa pilsoņiem” (2007-2013) veicina aktīvu Eiropas pilsonisko apziņu un līdz ar to arī iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšanos Eiropas integrācijas procesos. Iestādes un bezpeļņas organizācijas līdz š.g. 3.jūnijam var iesniegt savus projektus ES programmas “Eiropa pilsoņiem” ietvaros.

Aicina pieteikties pētniecības stipendijām
22.03.2013
Eiropas Komisija aicina līdz 2013. gada 14. augustam iesniegt pieteikumus pēdējā Marijas Kirī stipendiju kārtā pašreizējās 7. Ietvara programmas (2007–2013) ietvaros. Šogad aptuveni 1000 pieredzējušiem pētniekiem tiks piešķirta vislielākā naudas summa, kas jebkad ir piešķirta no Marijas Kirī vārdā nosauktā fonda – aptuveni 227 miljoni eiro.

Izsludināts projektu konkurss mežu zinātnē un koksnes pārstrādē – WoodWisdome-Net+
22.03.2013
Līdz 2013. gada 30. aprīlim var iesniegt projektus konkursā, kas veicina ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, nodrošina augstāku resursu izmantošanas efektivitāti, palielinot produktu apjomu, vienlaikus piemērojoties un mazinot klimata pārmaiņu ietekmi.

PASĀKUMI

Konsultācijas Comenius aktivitātei “Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide”
27.03.2013, Rīga
2013.gada 27.martā plkst.13:00 Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 4.stāva semināru telpā (Rīgā, Vaļņu ielā 1) tiek rīkotas konsultācijas Comenius aktivitātes „Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” 2013.gada konkursa II.pieteikumu kārtas projektu iesniedzējiem. Interesentiem jāreģistrējas iepriekš VIAA mājaslapā.

Informatīvais seminārs par „Vidzemes kultūras programmas 2013” projektu pieteikumu sagatavošanu
03.04.2013, Alūksnes novads
Vidzemes plānošanas reģions 2013. gada 3. aprīlī plkst. 10:30, Alūksnes pilsētas Tautas namā, Brūža ielā 7, rīko informatīvu semināru par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” finansētās Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas „Vidzemes kultūras programmas 2013” projektu pieteikumu sagatavošanu.

Apmācības par sociāliem medijiem aktīvas līdzdalības veicināšanai
04.04.2013, Latvija
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties jauniešus un visus tos, kuri strādā ar jauniešiem, apmācībām „Esi viens no 23%” – par sociāliem medijiem aktīvas līdzdalības veicināšanai. Apmācības notiks no 2013. gada 4. līdz 7. aprīlim Zemgales un Rīgas reģionā. Pieteikumus dalībai apmācībās – līdz 2013. gada 27. martam.

Informatīvais seminārs “Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” 4.atbalsta darbība “Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi””
04.04.2013, Rīga
2013. gada 4. aprīlī no plkst. 11:00 – 14:00 ES Mājas 2. stāva konferenču zālē (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā) notiks bezmaksas informatīvais seminārs “Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” 4.atbalsta darbība “Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi””. Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkts aicina nevalstiskās organizācijas, politiski represēto apvienības, valsts un pašvaldību iestādes, upuru ģimeņu asociācijas, memoriālus, muzejus, vietējās un reģionālās iestādes, federācijas, zinātniski pētnieciskos centrus, pētniecības institūtus, ar brīvprātīgo darbu saistītās organizācijas un citus interesentus piedalīties seminārā, līdz 2.aprīļa plkst. 17:00 aizpildot pieteikuma anketu internetā.

Seminārs par jauniešu apmaiņas un jauniešu iniciatīvas projektu iesniegumu (e-formu) aizpildīšanu
05.04.2013, Rīga
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina uz informatīvu semināru 2013. gada 5. aprīlī par jauniešu apmaiņas un jauniešu iniciatīvas projektu iesniegumu (e-formu) aizpildīšanu Eiropas Savienības programmā „Jaunatne darbībā”. Seminārs notiks Eiropas Savienības mājā, 2. stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, sākums plkst. 11:00 – par jauniešu apmaiņas projektiem, plkst. 13:30 – par jauniešu iniciatīvas projektiem. Semināram var pieteikties līdz 2013. gada 3. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu JSPA mājaslapā.

DAŽĀDI

ES māja aicina uzzināt, kā kļūt par pieprasītu darbinieku
22.03.2013
Ikviens interesents ir aicināts piedalīties KARJERAS DIENĀ, kas ES mājā (Aspazijas bulvārī 28, 1.stāvā) notiks 28.martā no 14:00 – 18:00. Aicinām interesentus pieteikties jau iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi esmaja@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67085445.

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri
Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Kurzemē – Saldus (63807276)
Latgalē – Daugavpils (65423801)
Vidzemē – Valmiera (64219021)
Zemgalē – Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

Pēdējās izmaiņas: 04.04.2013.